Strona na telefon

Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

(2kB) Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu jednowymiarowym (po ustalonym torze).

Dana jest droga ruchu i czas, w ciągu którego ciało przebyło cała podaną drogę.

Jeśli nie wiemy, czy szybkość ruchu była stała, to możemy obliczyć wyłącznie szybkość średnią

Droga ruchu podana jest jako czterocyfrowa liczba kończąca się zerem (przed przecinkiem). Oznacza to, że w podanej wartości drogi znaczące są trzy pierwsze cyfry 1, 2 ,6.

Czas ruchu podany jest jako liczba dwucyfrowa. Przyjęcie dokładności pomiaru czasu równą 1 sekundzie daje błąd względny równy około 3 procent. Taka dokładność w zadaniach szkolnych jest na ogół wystarczająca.

Jako dokładność końcowego wyniku wybieramy więc dwie cyfry znaczące.

W zadaniu stosujemy model ruchu punktu materialnego. W obliczeniach nie występują wymiary ciała.

(2kB) Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu jednowymiarowym (po ustalonym torze).

Dana jest droga ruchu i czas, w ciągu którego ciało przebyło cała podaną drogę.

Jeśli nie wiemy, czy szybkość ruchu była stała, to możemy obliczyć wyłącznie szybkość średnią

Droga ruchu podana jest jako trzycyfrowa liczba kończąca się zerem (przed przecinkiem). Oznacza to, że w podanej wartości drogi znaczące są dwie pierwsze cyfry 7, 3.

Czas ruchu podany jest jako liczba dwucyfrowa. Przyjęcie dokładności pomiaru czasu równą 1 sekundzie daje błąd względny równy około 4 procent. Taka dokładność w zadaniach szkolnych jest na ogół wystarczająca.

Jako dokładność końcowego wyniku wybieramy więc dwie cyfry znaczące.

W zadaniu stosujemy model ruchu punktu materialnego. W obliczeniach nie występują wymiary ciała.

(2kB) Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

(2kB) Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

(2kB) Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

(2kB) Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

(3kB) Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

(2kB) Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

(2kB) Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

(2kB) Kinematyka punktu materialnego - obliczanie szybkości ciała.

Przykład obliczania szybkości ciała w ruchu po jednowymiarowym (po ustalonym torze).

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    
Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

  Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?