1214. Dynamika relatywistyczna.
2 - 2020-09-12 14:50

Strona główna

Dynamika relatywistyczna

Dynamika relatywistyczna - związek między pędem i energią

Dynamika relatywistyczna - związek między pędem i energią

Jak jest, gdy prędkość ciała jest porównywalna z prędkością światła w próżni (ale mniejsza od niej)?

Wprowadzimy konieczne uproszczenia (idealizacje).

Zakładamy, że obserwujemy ciało poruszające się ze stałą prędkością w układzie inercjalnym. Zakładamy więc, że obowiązuje I zasada dynamiki Newtona (inaczej nazywana jest zasadą bezwładności Galileusza).

Ciała poruszające się z prędkościami bliskimi prędkości światła w próżni wykazują inne własności dynamiczne niż ciała poruszające się z niewielkimi prędkościami.

Zmienia się własność nazywana bezwładnością ciała. Miarą bezwładności ciała jest masa. Możemy więc w uproszczeniu(!) powiedzieć, że masa ciała zależy od prędkości tego ciała.

Czy i kiedy możemy zaobserwować zależność bezwładności ciała od prędkości? W akceleratorach rozpędzających cząstki do prędkości bliskich prędkości światła trzeba uwzględniać wzrost bezwładności rozpędzonych cząstek bo inaczej nie można ich utrzymać na zadanym torze.

Szczególna teoria względności opracowana przez Alberta Einsteina podaje, że wartość pędu ciała i energii całkowitej ciała (czyli również energii kinetycznej) zależy w znacznie bardziej złożony sposób od prędkości niż w mechanice klasycznej. Czasami mówimy wtedy o masie relatywistycznej. Masa relatywistyczna rośnie wraz z prędkością ruchu ciała. Oznacza to, że bezwładność ciała rośnie wraz ze wzrostem prędkości. Nadal pomijamy problem jak rozpędzić ciała do prędkości bliskich prędkości światła w próżni i co się dzieje z ciałem w trakcie takiego rozpędzania.

Dynamika relatywistyczna - związek między pędem i energią

Dynamika relatywistyczna - związek między pędem i energią

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM

Mechanika

9000. OPTYKA

9005. Grawitacja

9601. Elektrostatyka

Magnetyzm

Prąd elektryczny

Energia

Szybkość ruchu

Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

9002. Dynamika

9600. Elektromagnetyzm

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku

Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

Fotografie palm wielkanocnych

Fotografie pisanek wielkanocnych

Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

1198. Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM

Mechanika

OPTYKA

grawitacja

9601. Elektrostatyka

9602. Magnetyzm

9603. Prąd elektryczny

9006. Energia

9007. Szybkość ruchu

9001. Kinematyka

RUCH PO OKRĘGU

Dynamika

Elektromagnetyzm