Strona na telefon

Elektrony swobodne w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

(3kB) Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Średnią energię elektronu możemy zapisać jako trzy drugie k razy T.

 k jest stałą Boltzmanna

T to temperatura w skali Kelwina (temperatura bezwzględna).

Temperatura gazu elektronowego jest równa temperaturze metalu - zakładamy bowiem stan równowagi termodynamicznej w metalu

Elektrony traktujemy jak kulki o punktowych rozmiarach. Mają one trzy stopnie swobody, dlatego we wzorze na średnią energię kinetyczną występuje w liczniku współczynnik 3.

W bryle metalu występują również elektrony o innych prędkościach. Z podanego wzoru obliczamy średnią wartość prędkości.

(6kB)Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

(6kB)Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

(5kB) Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

(3kB)Ruch elektronów swobodnych w metalu

Ruch elektronów swobodnych w metalu

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

  Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,