Strona na telefon

Termodynamika - wzory

Definicja ciśnienia - parcie podzielić przez powierzchnię.

Termodynamika

Definicja ciśnienia - parcie podzielić przez powierzchnię.

Siła parcia jest zawsze prostopadła do powierzchni, na którą naciska.

Termodynamika

Gęstość substancji ciała

Ciepło pobrane do ogrzania ciała

Termodynamika

Ciepło pobrane do stopienia ciała

Termodynamika

Ciepło oddane w trakcie krzepnięcia ciała

termodynamika

Ciepło pobrane w trakcie parowania ciała

termodynamika

Ciepło oddane w trakcie skraplania ciała

termodynamika

Parowanie cieczy odbywa sie w każdej temperaturze istnienia ciała w fazie cieczy

termodynamika

Równanie stanu gazu doskonałego

termodynamika

Równanie stanu gazu doskonałego - równanie Clapeyrona

termodynamika

Ciepło molowe

termodynamika

Pierwsza zasada termodynamiki

termodynamika

Praca pod stałym ciśnieniem

termodynamika

Sprawność silnika cieplnego

termodynamika

Sprawność silnika Carnota

termodynamika

Silnik Carnota jest silnikiem idealnym - nie ma silników cieplnych o większej sprawności.

(5kB) Termodynamika

(5kB) Termodynamika

(6kB) Termodynamika

(5kB) Termodynamika

(6kB) Termodynamika

(4kB) Termodynamika

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

  Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

  ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,