Strona na telefon

Optyka geometryczna - wzory

1. Zwierciadło kuliste

Master slide Równanie zwierciadła 1 f = 1 x + 1 y f ogniskowa zwierciadła x odległość przedmiotu od zwierciadła y odległość obrazu od zwierciadła

Zwierciadłem kulistym nazywamy wycinek powierzchni kulistej (wycinek sfery).

Środek powierzchni kulistej i środek wycinka (zwierciadła wyznaczają prostą - główną oś optyczna zwierciadła.)

Równanie zwierciadła kulistego jest dobrze spełnione dla promieni świetlnych biegnących blisko osi optycznej zwierciadła (promienie przyosiowe).

Ogniskową zwierciadła nazywamy odległość środka zwierciadła od ogniska zwierciadła.

Ogniskiem zwierciadła wklęsłego nazywamy punkt na głównej osi optycznej, w którym skupiają się promienie padające na zwierciadło równolegle do osi optycznej. zwierciadła

2. Soczewka sferyczna cienka

Master slide Równanie soczewki cienkiej 1 f = 1 x + 1 y f ogniskowa soczewki x odległość przedmiotu od soczewki y odległość obrazu od soczewki

3. Soczewka sferyczna cienka - równanie materiałowe

Master slide Równanie materiałowe soczewki cienkiej sferycznej 1 f = ( n socz n otocz 1 ) ( 1 r 1 + 1 r 2 ) f ogniskowa soczewki n socz współczynnik załamania światła dla soczewki n otocz współczynnik załamania światła dla otoczenia soczewki r 1 promień krzywizny jednej powierzchni soczewki r 2 promień krzywizny drugiej powierzchni soczewki

4. Ogniskowa zwierciadła kulistego

Master slide Ogniskowa zwierciadła kulistego f = R 2 f ogniskowa zwierciadła R promień krzywizny zwierciadła f > 0 dla R > 0 ( zwierciadło wklęsłe ) f < 0 dla R < 0 ( zwierciadło wypukłe )

(6kB) Optyka geometryczna - wzory

(5kB) Optyka geometryczna - wzory

(4kB) Optyka geometryczna - wzory

(4kB) Optyka geometryczna - wzory

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchuKinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,    

Rozpad promieniotwórczy gamma

Rozpad promieniotwórczy gamma

Z jądra emitowany jest kwant przenikliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Liczba masowa jądra nowego jest taka sama jak jądra pierwotnego.

Liczba atomowa jądra nowego jest taka sama jak jądra wyjściowego

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, ElektrostatykaMagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm,  

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków

 • Starożytny Rzym
 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku

  Dziedzictwo kulturowe okolic Ełku na Mazurach

  Fotografie palm wielkanocnych

  Fotografie pisanek wielkanocnych

  Pisanki i palmy na Mazurach - artykuł

  Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?