Strona główna na komputer

fizyka.biz
Wersja strony na komputer

Energia cząsteczki gazu doskonałego

Zastosujmy model gazu doskonałego do obliczenia energii cząsteczki tego gazu.

Zadanie

W zbiorniku znajduje się argon o temperaturze 300 kelwinów.

Obliczyć średnią energię kinetyczną jednego atomu tego gazu?Model gazu doskonałego opiera się na następujących założeniach:


Model gazu doskonałego można stosować z dobrym przybliżeniem w realnych zastosowaniach w przypadku, gdy ciśnienie i temperatura gazu są „małe”. Co to znaczy „małe” zależy od konkretnych wymagań dotyczących zgodności obliczeń teoretycznych z pomiarami.

Ostatecznym kryterium zastosowań każdej teorii jest zgodność z eksperymentem czyli z pomiarami.