Strona na telefon

Ruch opóźniony - zadanie

Zadanie

Samochód osobowy o łącznej masie (z pasażerami) m=1000kg jedzie z prędkością 108km/h. Następnie rozpoczyna hamowanie i zatrzymuje się po przejechaniu drogi 300m.

A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).
B) Obliczyć średnią siłę hamującą.
C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu.
D) Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym.

Rozwiązanie

Co jest przyczyną zmiany ruchu?

Jakie siły działają na samochód w czasie jazdy ze stałą prędkością?

Jaki jest skutek działania tych sił?

Dlaczego przyjmujemy założenia o stałej sile?

A) Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia).

Jaka jest definicja pracy mechanicznej?

Jakie jest przesunięcie ciała?

Jaka jest siła działająca na ciało?

Obliczyć pracę sił hamujących (oporów ruchu i tarcia)

B) Obliczyć średnią siłę hamującą

Obliczyć średnią siłę hamującą

C) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu

Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu

D) Obliczyć czas hamowania, jeżeli hamowanie odbywało się ruchem jednostajnie zmiennym

(27kB) Obliczyć średnie przyspieszenie (opóźnienie) ruchu

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki - Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii - Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?