147. Natężenie dźwięku w różnych miejscach przestrzeni
2021-01-23 11:30

147. Natężenie dźwięku w różnych miejscach przestrzeni

Strona na telefon

Zadanie

W doskonale akustycznym pomieszczeniu (brak odbić, całkowite pochłanianie dźwięku przez ściany pomieszczenia, ośrodek nie pochłania energii fal - brak tłumienia) o dużych rozmiarach znajduje się idealny głośnik (emisja dźwięku o symetrii sferycznej).

Głośnik emituje dźwięk ze stałą mocą P.

W odległości r od niego umieszczamy przyrząd do pomiaru natężenia dźwięku.

Jakiej wartości oczekujemy w wyniku pomiaru natężenia dźwięku I.

a) Następnie przyrząd przesuwamy wzdłuż stycznej do okręgu o promieniu r na odległość a i mierzymy wartość natężenia dźwięku.
Jaką wartość natężenia dźwięku możemy otrzymać?
b) Kolejny pomiar wykonujemy na tej samej stycznej do okręgu w odległości b od położenia bazowego.

Jakiej wartości natężenia dźwięku możemy teraz oczekiwać?

Jakie będą zależności pomiędzy natężeniem dźwięku w tych punktach?

Rozwiązanie

Obliczamy natężenie dźwięku

Akustyka - wykaz stron

Natężenie dźwięku - zadanie

Natężenie dźwięku - obliczenia

Natężenie dźwięku

Poziom natężenia dźwięku

Skala dźwięków - równomiernie temperowana

Skala dźwięków - zadanie

Powrót do spisu treści

Obliczamy natężenie dźwięku

Zadanie.

Jakiej wartości oczekujemy w wyniku pomiaru natężenia dźwięku I.

Jaką wartość natężenia dźwięku możemy otrzymać?.

Jakiej wartości natężenia dźwięku możemy teraz oczekiwać?.

Rozwiązanie.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


Siła elektrodynamiczna Wzory z fizyki Spadek swobodny ciał Strona główna Ruch Siły Energia Prąd Atom

Fizyka potrzebna

 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
 • Wartość siły Ziemia-Księżyc
 • Grawitacja
 • Oporność zastępcza układu oporników
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy

  Optyka - okulary

 • Hydrostatyka

  Kilka linków z historii

  Siła elektrodynamiczna

  Spisy rozwiązanych zadań

  Zadanie 244

  Z miejscowości A wyrusza samochód i jedzie ze średnią szybkością v.
  Po pewnym czasie w tym samym kierunku wyrusza drugi samochód ze średnią szybkością u (większą niż pierwszy samochód).

  Po jakim czasie t drugi samochód dogoni pierwszy?
  W jakiej odległości s od miejscowości A to nastąpi?