Strona na telefon

160. Ruch na płaszczyźnie

Ruch na płaszczyźnie (ruch płaski)

Składanie ruchów jednostajnych

Zadanie

Statek wypłynął z przystani i płynął ze stałą prędkością v1 na północ przez czas t1, a następnie przez inny czas t2 na wschód ze stałą prędkością v2.

Obliczyć

a) drogę statku;

b) średnią szybkość statku;<

c) przemieszczenie statku;

d) średnią prędkość statku.

Rozwiązanie

Występują dwa pojęcia - szybkość i prędkość. Będziemy więc je rozróżniać.

Przez szybkość będziemy rozumieć wielkość określającą jaką trasę przebywa statek w ciągu jednostki czasu. Oznacza to, że obliczymy wielkość wskazywaną przez zwykły licznik (szybkościomierz).

Prędkość będzie u nas oznaczać wielkość wektorową - czyli musi być określony kierunek, zwrot i wartość tej wielkości.

a) Całkowita droga (trasa) przebyta przez statek

b) średnia szybkość statku na całej trasie.

c) Całkowite przemieszczenie statku.

d) Prędkość średnia statku

Wartość średniej prędkości równa jest

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?