Strona na telefon

163. Słońce - zużycie deuteru

Zadanie


W ciągu sekundy w Słońcu łączy się w jądra 3He (helu 3) około 700 milionów ton jąder deuteru.

Na Ziemi w wodzie jest około 2,1 ⋅1013 ton deuteru.
Na ile czasu wystarczyłoby deuteru do reakcji syntezy 3He (helu 3) w Słońcu?

Słońce - własnościW Słońcu zachodzą reakcje łączenia się protonów w deuterony, a następnie deuterony łączą się w jądra 3He (helu 3).

Jądra 3He (helu 3) łączą się i dają jądro 4He (helu 4).

Oczywiście powstają równocześnie inne cząstki, takie jak pozytony, neutrina, neutrony (w jądrach helu).

Dalej zachodzą reakcje tworzące jądra o większej liczbie atomowej, lecz stanowią energetycznie niewielki ułamek wszystkich reakcji.

Zadanie


W ciągu sekundy w Słońcu łączy się w jądra 3He (helu 3) około 700 milionów ton jąder deuteru.

Na Ziemi w wodzie jest około 2,1 ⋅1013 ton deuteru. Na ile czasu wystarczyłoby deuteru do reakcji syntezy 3He (helu 3) w Słońcu?

Rozwiązanie


wyprowadzenie wzorów i obliczenia

Czas wyszedł bardzo mały w porównaniu do tego ile trwa chociażby rok. Oznacza to, że Słońce musi być znacznie większe niż Ziemia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?