Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

163. Słońce - zużycie deuteru

Zadanie


W ciągu sekundy w Słońcu łączy się w jądra 3He (helu 3) około 700 milionów ton jąder deuteru.

Na Ziemi w wodzie jest około 2,1 ⋅1013 ton deuteru.
Na ile czasu wystarczyłoby deuteru do reakcji syntezy 3He (helu 3) w Słońcu?

Słońce - własnościW Słońcu zachodzą reakcje łączenia się protonów w deuterony, a następnie deuterony łączą się w jądra 3He (helu 3).

Jądra 3He (helu 3) łączą się i dają jądro 4He (helu 4).

Oczywiście powstają równocześnie inne cząstki, takie jak pozytony, neutrina, neutrony (w jądrach helu).

Dalej zachodzą reakcje tworzące jądra o większej liczbie atomowej, lecz stanowią energetycznie niewielki ułamek wszystkich reakcji.

Zadanie


W ciągu sekundy w Słońcu łączy się w jądra 3He (helu 3) około 700 milionów ton jąder deuteru.

Na Ziemi w wodzie jest około 2,1 ⋅1013 ton deuteru. Na ile czasu wystarczyłoby deuteru do reakcji syntezy 3He (helu 3) w Słońcu?

Rozwiązanie


wyprowadzenie wzorów i obliczeniaCzas wyszedł bardzo mały w porównaniu do tego ile trwa chociażby rok. Oznacza to, że Słońce musi być znacznie większe niż Ziemia.

163.8-2011.01.04Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt