Strona na telefon

164. Ilość wodoru na Ziemi

Zadanie

Ile wody jest na Ziemi?
Ile wodoru jest na Ziemi?
Ile jest na Ziemi deuteru?
Ilość wody na Ziemi
Ilość wodoru na Ziemi
Ilość deuteru na Ziemi

Własności Ziemi - zawartość niektórych pierwiastków.

Jedną z koncepcji nowych źródeł energii jest wykorzystanie fuzji termonuklearnej. W reakcji syntezy potrzebny będzie jako "paliwo" wodór, a właściwie deuter 2D.

Zadanie

Ile wody jest na Ziemi?
Ile wodoru jest na Ziemi?
Ile jest na Ziemi deuteru?

Rozwiązanie

Wodór wchodzi w skład wielu związków chemicznych znajdujących się na Ziemi. Najbardziej rozpowszechnionym na powierzchni Ziemi związkiem chemicznym zawierającym w składzie wodór - jest woda. Wody najwięcej jest w oceanach.

Uwzględniać dalej będziemy tylko wodę w postaci "wolnej" ogólnodostępnej w stanie ciekłym, czyli występującą w zbiornikach wodnych - oceanach.

Powierzchnia Wszechoceanu wynosi około 360 milionów kilometrów kwadratowych, a średnia jego głębokość wynosi około 3,5 kilometrów.

Masa cząsteczkowa wody wynosi blisko 18 atomowych jednostek masy u (18u - 18 unitów).

Na wodór przypadają 2 jednostki. Oznacza to, że masa wodoru stanowi około 1/9 masy cząsteczki, czyli około 11%.

Wodór reprezentowany jest na Ziemi przez dwa trwałe izotopy - wodór i deuter. Dominuje zwykły wodór (jądro złożone jest tylko z protonu), deuteru jest około 0,015%. Deuter jest pozyskiwany z wody w ciągu skomplikowanych procesów fizycznych.

Ilość wody na Ziemi


Ilość wodoru na Ziemi
Ilość deuteru na Ziemi

Ile wody jest na Ziemi?

Ilość wody na Ziemi  
Ilość wody na Ziemi
Powiększenie \Powrót do zadania
Ładna liczba.

Ilość wodoru na Ziemi


Ilość deuteru na Ziemi
Ile jest wodoru w tej wodzie?

Ilość wodoru na Ziemi  
Ilość wodoru na Ziemi
Powiększenie Powrót do zadania

Powrót do zadania
Wodoru też jest trudno wyobrażalna ilość (masa).

Ilość deuteru na Ziemi


Ile jest deuteru?

Ilość deuteru na Ziemi  
Ilość deuteru na Ziemi
Powiększenie


Powrót do zadania

Powrót do zadania
Też pokaźna liczba.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?