Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

169. Energia potencjalna satelity Ziemi

Dwa ciała oddziałujące grawitacyjnie możemy scharakteryzować za pomocą energii potencjalnej takiego ukłądu.

Energia potencjalna satelity Ziemi. Energia potencjalna układu Ziemia - satelitaPrawo powszechnego ciążenia - prawo powszechnej grawitacji.

Do wyniesienia satelity na konkretną orbitę ważna jest różnica energii całkowitej między wartością dla orbity i wartością na powierzchni Ziemi.

Do oszacowania pracy wykonanej przez silniki rakiety potrzebne są jeszcze informacje dotyczące pracy potrzebnej na pokonanie oporów ruchu powietrza.

Obliczenie energii potencjalnej satelity względem powierzchni Ziemi daje jednak dobrą orientację o jakich wartościach energii trzeba myśleć w tym problemie.

W tabeli przedstawione są obliczone teoretycznie wartości energii potencjalnej satelity na różnych orbitach.

Energia potencjalna satelity obliczona jest dla różnych wysokości lotu satelity. Podstawową wysokością jest poziom zerowy - powierzchnia Ziemi.Wysokości h podane są w metrach, czyli 100 km, to 10 do piątej potęgi metrów=105, 200 km - to 2 razy 10 do potęgi piątej metrów.

Energia potencjalna układu dwu ciał o symetrii kulistej (centralnej) zależy od mas tych ciał i od odległości między środkami tych ciał.

Odległość między satelitą a środkiem Ziemi obliczamy dodając wysokość do promienia Ziemi.

Energię otrzymamy w dżulach.

Energia potencjalna układu dwu ciał jest ujemna (zakładamy, że ciała oddalone od siebie na dowolnie dużą odległość mają energię potencjalną równą zero).

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt