Wersja na telefon

170. Siła wyporu - prawo Archimedesa

Na każde ciało zanurzone (na Ziemi) w cieczy lub w gazie działa siła wyporu cieczy (gazu).

Siła wyporu - prawo Archimedesa

Zadanie

W wodzie zanurzone zostało pewne ciało. Pomiar siły wyporu działającej na ciało dał wynik 10 N.

Jaka jest objętość tego ciała?

Prawo odkryte przez Archimedesa w starożytności ma nadal praktyczne zastosowanie.

Jego sformułowanie jest bardzo proste.

Na każde ciało znajdujące się w cieczy działają dwie siły:

- siła ciężkości;

- siła wyporu cieczy (jeśli ciało nie przylega do dna).

Siła wyporu to siła, która:

- ma kierunek pionowy i zwrot przeciwny do zwrotu siły ciężkości;

- wartość równą ciężarowi wypartej cieczy.

Ciężar wypartej przez zanurzone w cieczy ciało, to ciężar cieczy o objętości zanurzonego ciała (objętość ciała znajdująca się w cieczy).

Ciecz musi mieć dostęp do ciała od spodu - w przeciwnym wypadku nie będzie woda wypierać ciała w górę.

Zadanie

W wodzie zanurzone zostało pewne ciało. Pomiar siły wyporu działającej na ciało dał wynik 10 N.

Jaka jest objętość tego ciała?

Założenia

Gęstość wody równa jest w dobrym przybliżeniu 1000 kilogramów na metr sześcienny.

Przyspieszenie ziemskie ma wartość 9,81 metra na sekundę do kwadratu

Ciało w wodzie spoczywa - nie ma innych sił oprócz siły ciężkości i siły wyporu cieczy

.

Rozwiązanie

prawo Archimedesa

Mamy wzór odwołujący się do danych z zadania. Teraz czas na obliczenie wartości szukanej objętości

prawo Archimedesa

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?