Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

170. Siła wyporu - prawo Archimedesa

Na każde ciało zanurzone (na Ziemi) w cieczy lub w gazie działa siła wyporu cieczy (gazu).

Siła wyporu - prawo Archimedesa


Zadanie


W wodzie zanurzone zostało pewne ciało. Pomiar siły wyporu działającej na ciało dał wynik 10 N.

Jaka jest objętość tego ciała?

Prawo odkryte przez Archimedesa w starożytności ma nadal praktyczne zastosowanie.

Jego sformułowanie jest bardzo proste.

Na każde ciało znajdujące się w cieczy działają dwie siły:

- siła ciężkości;

- siła wyporu cieczy (jeśli ciało nie przylega do dna).


Siła wyporu to siła, która:

- ma kierunek pionowy i zwrot przeciwny do zwrotu siły ciężkości;

- wartość równą ciężarowi wypartej cieczy.

Ciężar wypartej przez zanurzone w cieczy ciało, to ciężar cieczy o objętości zanurzonego ciała (objętość ciała znajdująca się w cieczy).

Ciecz musi mieć dostęp do ciała od spodu - w przeciwnym wypadku nie będzie woda wypierać ciała w górę.

Zadanie


W wodzie zanurzone zostało pewne ciało. Pomiar siły wyporu działającej na ciało dał wynik 10 N.
Jaka jest objętość tego ciała?

Założenia


Gęstość wody równa jest w dobrym przybliżeniu 1000 kilogramów na metr sześcienny.

Przyspieszenie ziemskie ma wartość 9,81 metra na sekundę do kwadratu

Ciało w wodzie spoczywa - nie ma innych sił oprócz siły ciężkości i siły wyporu cieczy.


Rozwiązanie


prawo ArchimedesaMamy wzór odwołujący się do danych z zadania. Teraz czas na obliczenie wartości szukanej objętości

prawo Archimedesa


Jay Abraham "Paradoks nieoczekiwanych zysków" - Jest to ebook znanego, amerykańskiego konsultanta ds. marketingu. Jay Abraham to najdroższy, lub jeden z najdroższych konsultantów w USA.170.11-2010.11.22Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt