Strona na telefon

173. Kinematyka - rzut ukośny

Kinematyka - rzut ukośny

Zadanie

Ciało zostało rzucone ukośne do góry z pewną prędkością początkową v0.

Wyprowadzić zależności na całkowity czas ruchu i maksymalny zasięg.

Przy rozpatrywaniu rzutów ukośnych zakładamy, że

- pole grawitacyjne jest jednorodne

- nie ma oporów ruchu

- ciała są punktowe.

Zadanie

Ciało zostało rzucone ukośne do góry z pewną prędkością początkową v0.

Wyprowadzić zależności na całkowity czas ruchu i maksymalny zasięg.

Rozwiązanie

Prędkość początkowa tworzy kąt alfa z podłożem.

Wtedy składową iksową prędkości można zapisać za pomocą funkcji cosinus a składową igrekową za pomocą funkcji sinus.

Prędkość pozioma (iksowa) nie ulega zmianie, jeśli nie ma oporów ruchu.

Prędkość pionowa zmniejsza swoją wartość do zera, a następnie zwiększa do wartości początkowej.

Prędkości w rzucie ukośnym

Ciało wznosi się do maksymalnej wysokości i następnie opada, czyli prędkość igrekowa maleje do zera dalej do wartości ujemnych, jeśli początkową prędkość igrekową określiliśmy jako dodatnią.

Prędkości w rzucie ukośnym

Całkowity czas ruchu jest dwukrotnie dłuższy

Prędkości w rzucie ukośnym


W tym czasie ciało przebędzie odległość wzdłuż osi iksów

fizyka, mechanika, kinematyka, prędkości w rzucie ukośnym

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,     Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku


Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,     Elektromagnetyzm,     Rzuty,