Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

173. Kinematyka - rzut ukośny

Kinematyka - rzut ukośny


Zadanie


Ciało zostało rzucone ukośne do góry z pewną prędkością początkową v0.

Wyprowadzić zależności na całkowity czas ruchu i maksymalny zasięg.

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,     Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Przy rozpatrywaniu rzutów ukośnych zakładamy, że

- pole grawitacyjne jest jednorodne

- nie ma oporów ruchu

- ciała są punktowe.

Zadanie


Ciało zostało rzucone ukośne do góry z pewną prędkością początkową v0.

Wyprowadzić zależności na całkowity czas ruchu i maksymalny zasięg.Rozwiązanie


Prędkość początkowa tworzy kąt alfa z podłożem.

Wtedy składową iksową prędkości można zapisać za pomocą funkcji cosinus a składową igrekową za pomocą funkcji sinus.

Prędkość pozioma (iksowa) nie ulega zmianie, jeśli nie ma oporów ruchu.

Prędkość pionowa zmniejsza swoją wartość do zera, a następnie zwiększa do wartości początkowej.

Prędkości w rzucie ukośnymCiało wznosi się do maksymalnej wysokości i następnie opada, czyli prędkość igrekowa maleje do zera dalej do wartości ujemnych, jeśli początkową prędkość igrekową określiliśmy jako dodatnią.Prędkości w rzucie ukośnym

Całkowity czas ruchu jest dwukrotnie dłuższy
Prędkości w rzucie ukośnymW tym czasie ciało przebędzie odległość wzdłuż osi iksów

fizyka, mechanika, kinematyka, prędkości w rzucie ukośnymCzy możesz już sam zarabiać?


Oczywiście

Jedną z form może być pisanie e-booków.

Jak napisać taki e-book?

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

Na jaki temat możesz napisać e-booka?

Na każdy, na którym się znasz lepiej niż inni.

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."

Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?

"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."

ATOM,       Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,       RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,     Elektromagnetyzm,     Rzuty,    

Potrzebujesz pomocy z historii starożytnej?

Oto kilka przydatnych linków
Starożytny Rzym

Ancient Rome - po angielsku

Starożytny Egipt

Starożytna Grecja

Ancient Greece - po angielsku


Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt