Strona na telefon

175. Energia mechaniczna

Spadek swobodny i ruch po równi pochyłej


Energia mechaniczna.

Energia kinetyczna.

Energia potencjalna ciężkości.

Zadanie


Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciało zsuwające się po równi pochyłej bez tarcia, jeśli na początku ruchy ciała znajdowały się na tej samej wysokości nad powierzchnią Ziemi?

Wiele zagadnień i szkolnych zadań można w prosty sposób rozwiązać wykorzystując zasadę zachowania energii.

Szczególnie prostym przypadkiem jest zasada zachowania energii mechanicznej.

W przypadku, gdy występuje tarcie trzeba uwzględnić ubytek energii mechanicznej i jej zamianę na inne formy energii.

Zadanie


Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciało zsuwające się po równi pochyłej bez tarcia, jeśli na początku ruchy ciała znajdowały się na tej samej wysokości nad powierzchnią Ziemi?

Rozwiązanie


W ruchu bez oporów i bez tarcia zachowana jest energia mechaniczna ciała.

Na początku ruchu oba ciała miały tę samą energię potencjalną. Oba ciała zamieniły taką samą energię potencjalną na energię kinetyczną. Oba więc musiały uzyskać tę samą szybkość końcową i taką samą wartość prędkości końcowej. Dla wartości energii możemy napisać równania

energia mechaniczna


Które ciało znajdzie się szybciej na dole?

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?