Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

175. Energia mechaniczna

Spadek swobodny i ruch po równi pochyłej


Energia mechaniczna.

Energia kinetyczna.

Energia potencjalna ciężkości.

Zadanie


Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciało zsuwające się po równi pochyłej bez tarcia, jeśli na początku ruchy ciała znajdowały się na tej samej wysokości nad powierzchnią Ziemi?

Wiele zagadnień i szkolnych zadań można w prosty sposób rozwiązać wykorzystując zasadę zachowania energii.

Szczególnie prostym przypadkiem jest zasada zachowania energii mechanicznej.

W przypadku, gdy występuje tarcie trzeba uwzględnić ubytek energii mechanicznej i jej zamianę na inne formy energii.


Zadanie


Jaką maksymalną szybkość uzyska spadający swobodnie kamień, a jaką ciało zsuwające się po równi pochyłej bez tarcia, jeśli na początku ruchy ciała znajdowały się na tej samej wysokości nad powierzchnią Ziemi?

RozwiązanieW ruchu bez oporów i bez tarcia zachowana jest energia mechaniczna ciała.

Na początku ruchu oba ciała miały tę samą energię potencjalną. Oba ciała zamieniły taką samą energię potencjalną na energię kinetyczną. Oba więc musiały uzyskać tę samą szybkość końcową i taką samą wartość prędkości końcowej. Dla wartości energii możemy napisać równania

energia mechaniczna
Które ciało znajdzie się szybciej na dole?

"Cechą e-booka, warunkującą jego niesamowitą popularność na zachodzie i rosnącą z miesiąca na miesiąc w Polsce, są ZEROWE koszty produkcji."
Jak napisać, stworzyć i zacząć sprzedawać własnego e-booka?
"Jeśli coś produkujemy za darmo, to nie ma ryzyka stracenia zainwestowanych pieniędzy, bo nic nie zainwestowaliśmy i jest to najlepszy z możliwych model biznesu."
Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły do¶rodkowej. Zestawy przykładów uwzględniaj±ce różne warto¶ci masy ciał, prędko¶ci ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane s± do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędko¶ć kosmiczna dla Ziemi. Z jak± prędko¶ci± porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długo¶ci fali ¶wietlnej wywołuj±cej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt