Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

182. Energia mechaniczna - energia grawitacyjna

Energia mechaniczna, energia potencjalna grawitacyjna


Dynamika.

Energia.

Energia mechaniczna.

Energia kinetyczna.

Energa potencjalna.


Zadanie - porównanie energii potencjalnej ciała nad powierzchnią ZiemiJaką energię potencjalną ma ciało umieszczone na wysokości h nad powierzchnią Ziemi:

a) obliczona przy założeniu, że pole grawitacyjne ziemskie jest jednorodne;

b) obliczona dla sferycznej symetrii pola grawitacyjnego.

RozwiązaniePrzy założeniu, że pole grawitacyjne Ziemi jest jednorodne możemy skorzystać z zależności

porównanie energii potencjalnej ciała nad powierzchnią Ziemi

Dla symetrii sferycznej pola grawitacyjnego otrzymamy (dla takiej samej wysokości)

porównanie energii potencjalnej ciała nad powierzchnią Ziemi

Jaką energię potencjalną ma ciało umieszczone na wysokości h nad powierzchnią Ziemi:

a) obliczona przy założeniu, że pole grawitacyjne ziemskie jest jednorodne;

b) obliczona dla sferycznej symetrii pola grawitacyjnego.Porównanie obu wartości daje następujący wynik

porównanie energii potencjalnej ciała nad powierzchnią ZiemiDla wysokości małych w porównaniu do promienia Ziemi różnice wartości zmian energii potencjalnych obliczone podanymi dwoma sposobami są bardzo małe.

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt