Strona na telefon

182. Energia mechaniczna - energia grawitacyjna

Energia mechaniczna, energia potencjalna grawitacyjna


Dynamika.

Energia.

Energia mechaniczna.

Energia kinetyczna.

Energia potencjalna.


Zadanie - porównanie energii potencjalnej ciała nad powierzchnią ZiemiJaką energię potencjalną ma ciało umieszczone na wysokości h nad powierzchnią Ziemi:

a) obliczona przy założeniu, że pole grawitacyjne ziemskie jest jednorodne;

b) obliczona dla sferycznej symetrii pola grawitacyjnego.

RozwiązaniePrzy założeniu, że pole grawitacyjne Ziemi jest jednorodne możemy skorzystać z zależności

porównanie energii potencjalnej ciała nad powierzchnią Ziemi

Dla symetrii sferycznej pola grawitacyjnego otrzymamy (dla takiej samej wysokości)

porównanie energii potencjalnej ciała nad powierzchnią Ziemi

Jaką energię potencjalną ma ciało umieszczone na wysokości h nad powierzchnią Ziemi:

a) obliczona przy założeniu, że pole grawitacyjne ziemskie jest jednorodne;

b) obliczona dla sferycznej symetrii pola grawitacyjnego.


Porównanie obu wartości daje następujący wynik

porównanie energii potencjalnej ciała nad powierzchnią ZiemiDla wysokości małych w porównaniu do promienia Ziemi różnice wartości zmian energii potencjalnych obliczone podanymi dwoma sposobami są bardzo małe.

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?