Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

183. Składanie i rozkładanie sił

Na ciało działa często wiele sił.
W wielu przypadkach działanie wielu sił można zastąpić jedną siłą.
W innych zagadnieniach dobrze jest zastąpić jedną siłę dwiema lub więcej siłami składowymi.
Dlatego też zagadnienie składania i rozkładania siła jest bardzo ważne i teoretycznie i w zastosowaniach praktycznych.

Składanie i rozkładanie sił


Ważnym zagadnieniem w analizie skutków działania sił jest składanie i rozkładanie sił - na składowe działające wzdłuż wybranych osi.

Siła nacisku działa zawsze prostopadle do powierzchni styku ciał.

Siła tarcia działa zawsze stycznie do powierzchni styku ciał i przeciwnie do kierunku ruchu.

Siła reakcji podłoża działa zawsze prostopadle do powierzchni styku ciał.

Klocek znajduje się na płaskim podłożu w jednorodnym polu grawitacyjnym

Na ciało działa siła ciężkości i siła reakcji podłoża.

Do ciała została przyłożona siła pod kątem 30 stopni do podłoża.
Wszystkie siły działające na ciało.Siła zewnętrzna rozłożona na dwie składowe - poziomą i pionową.Efekt złożenia kilku siłBudowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt