Strona na telefon

183. Składanie i rozkładanie sił

Na ciało działa często wiele sił.

W wielu przypadkach działanie wielu sił można zastąpić jedną siłą.
W innych zagadnieniach dobrze jest zastąpić jedną siłę dwiema lub więcej siłami składowymi.
Dlatego też zagadnienie składania i rozkładania siła jest bardzo ważne i teoretycznie i w zastosowaniach praktycznych.

Składanie i rozkładanie sił


Ważnym zagadnieniem w analizie skutków działania sił jest składanie i rozkładanie sił - na składowe działające wzdłuż wybranych osi.

Siła nacisku działa zawsze prostopadle do powierzchni styku ciał.

Siła tarcia działa zawsze stycznie do powierzchni styku ciał i przeciwnie do kierunku ruchu.

Siła reakcji podłoża działa zawsze prostopadle do powierzchni styku ciał.

Klocek znajduje się na płaskim podłożu w jednorodnym polu grawitacyjnymNa ciało działa siła ciężkości i siła reakcji podłoża.
Do ciała została przyłożona siła pod kątem 30 stopni do podłoża.


Wszystkie siły działające na ciało.Siła zewnętrzna rozłożona na dwie składowe - poziomą i pionową.Efekt złożenia kilku siłSatelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?