Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

192. Siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a planetą

Model punktu materialnego zastosujemy do obliczania sił oddziaływania grawitacyjnego między ciałami niebieskimi czyli o dużych rozmiarach.

Siły grawitacji


Prawo powszechnej grawitacji.

Obliczyć siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a wybraną planetą.

Planety Układu Słonecznego


  • Merkury

  • Wenus
  • Ziemia
  • Mars
  • Jowisz
  • Saturn
  • Uran
  • Neptun
  • Pluton "zdegradowany" z grupy planetZakładamy, że:


- planety krążą po orbitach kołowych;

- środek orbity planety znajduje się w środku Słońca;

- Słońce jest nieruchome;

- pomijamy rozmiary planet;

- pomijamy inne planety.

Prawo powszechnej grawitacji w wersji skalarnej ma postać


prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnieniaDla Słońca i Ziemi otrzymamy siłę wzajemnego oddziaływania

prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnieniaDo wzoru można już podstawić masy, bo wyrażone są w kilogramach. Odległości lepiej nie podstawić w postaci podanej przy wzorze, lepiej wyrazić ją w metrach.

prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnienia


Taka dokładność do naszych obliczeń nie jest konieczna. Można więc zapisać tę wielkość następująco

prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnienianter>
Teraz możemy podstawić i obliczyć

prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnienia


Siła jest ogromna. Można ją zapisać za pomocą wielokrotności niutona

prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnienia


Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt