Strona na telefon

192. Siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a planetą

Model punktu materialnego zastosujemy do obliczania sił oddziaływania grawitacyjnego między ciałami niebieskimi czyli o dużych rozmiarach.

Siły grawitacji

Prawo powszechnej grawitacji.

Obliczyć siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a wybraną planetą.

Planety Układu Słonecznego

Merkury
Wenus
Ziemia
Mars
Jowisz
Saturn
Uran
Neptun
Pluton "zdegradowany" z grupy planet


Zakładamy, że:

- planety krążą po orbitach kołowych;

- środek orbity planety znajduje się w środku Słońca;

- Słońce jest nieruchome;

- pomijamy rozmiary planet;

- pomijamy inne planety.

Prawo powszechnej grawitacji w wersji skalarnej ma postać


prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnienia

Dla Słońca i Ziemi otrzymamy siłę wzajemnego oddziaływania

prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnienia


Do wzoru można już podstawić masy, bo wyrażone są w kilogramach. Odległości lepiej nie podstawić w postaci podanej przy wzorze, lepiej wyrazić ją w metrach.
prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnienia

Taka dokładność do naszych obliczeń nie jest konieczna. Można więc zapisać tę wielkość następująco
prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnienia

Teraz możemy podstawić i obliczyć
prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnienia

Siła jest ogromna. Można ją zapisać za pomocą wielokrotności niutona
prawo_powszechnego_ciążenia_wersja_skalarna_wzór_i_wyjaśnienia

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?