Strona na telefon

193. Siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a planetą

Zastosowanie modelu punktu materialnego do obliczania sił oddziaływania grawitacyjnego między obiektami kosmicznymi.
Pomijanie rozmiarów ciał umożliwia proste obliczenie wartości sił, z jakimi przyciągają się dwa ciała niebieskie.

Siły grawitacji

Prawo powszechnego ciążenia

Jakie są wartości siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a wybraną planetą.

Planety Układu Słonecznego

Zakładamy, że:

Prawo powszechnej grawitacji w wersji skalarnej ma postać


prawo_powszechnej_grawitacji_w_formie_skalarnej


Dla wszystkich planet Układu Słonecznego otrzymamy następujące wartości siły oddziaływania między planetą a Słońcem

prawo_powszechnej grawitacji w formie skalarnej wartości sił dla wszystkich planet

Wartości zapisane są w notacji naukowej


czyli za pomocą iloczynu liczby (większej od jedności i mniejszej od dziesięciu) i potęgi dziesiątki

zapis naukowy i zapis jako ułamek dziesiętny

lub

zapis naukowy i zapis jako ułamek dziesiętny przykłady

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?