Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

193. Siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a planetą

Zastosowanie modelu punktu materialnego do obliczania sił oddziaływania grawitacyjnego między obiektami kosmicznymi.
Pomijanie rozmiarów ciał umożliwia proste obliczenie wartości sił, z jakimi przyciągają się dwa ciała niebieskie.

Siły grawitacji


Prawo powszechnego ciążenia

Jakie są wartości siły grawitacyjnego oddziaływania między Słońcem a wybraną planetą.

Planety Układu Słonecznego


 • Merkury
 • Wenus
 • Ziemia
 • Mars
 • Jowisz
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun
 • Pluton
Zakładamy, że:


 • planety krążą po orbitach kołowych;
 • środek orbity planety znajduje się w środku Słońca;
 • Słońce jest nieruchome;
 • pomijamy inne planety.


Prawo powszechnej grawitacji w wersji skalarnej ma postać


prawo_powszechnej_grawitacji_w_formie_skalarnej


Dla wszystkich planet Układu Słonecznego otrzymamy następujące wartości siły oddziaływania między planetą a Słońcem

prawo_powszechnej grawitacji w formie skalarnej wartości sił dla wszystkich planet


Wartości zapisane są w notacji naukowej


czyli za pomocą iloczynu liczby (większej od jedności i mniejszej od dziesięciu) i potęgi dziesiątki

zapis naukowy i zapis jako ułamek dziesiętny

lub

zapis naukowy i zapis jako ułamek dziesiętny przykładyBudowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt