Strona na telefon

209. Ruch - wykaz tekstów

Ruch

Ruchem nazywamy zmianę położenia ciała w przestrzeni w ciągu czasu.

Ruch jest podstawowym zjawiskiem fizycznym. Wiele innych zjawisk można wyjaśniać korzystając z aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu ruchu.

Ruch ciała na równi pochyłej

Ciało na równi pochyłej z uwzględnieniem tarcia

Rozkład sił na równi - siła nacisku i siła zsuwająca. Siła tarcia. Siła wypadkowa. Przyspieszenie. Ruch z tarciem po powierzchni poziomej.

Ruch jednostajnie opóźniony

Ruch ze stałym opóźnieniem.

Ruch jednostajnie opóźniony - praca sił hamujących, opóźnienie, czas ruchu

Obliczenia - energia, siła hamująca, opóźnienie, czas.

Przemiany energii w ruchu z tarciem

Klocek ma masę m=(3,00±0,001)kg. Klocek został wprawiony w ruch i następnie utrzymywana była stała prędkość klocka.

Klocek ruchem jednostajnym prostoliniowym został przesunięty na odległość s=(2,00±0,01)m.

Współczynnik tarcia kinetycznego między klockiem a stołem jest stały i równa się f=0,25±0,01.

Obliczyć przyrost energii wewnętrznej układu stół-klocek w trakcie przesuwania ruchem jednostajnym prostoliniowym.

"Praca" siły tarcia

lub

"Praca" siły tarcia

Ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostajnie przyspieszony z zerową prędkością początkową

Ruch pocisku w lufie - obliczanie czasu i przyspieszenia

Ruch planet

Ruch planet - prawa Keplera

Ruch z tarciem

Ruch opóźniony przez tarcie

Ruch płaski

Ruch na płaszczyźnie - przemieszczenie, prędkość

Ruch w polu jednorodnym

Ruch elektronu w polu elektrycznym

Ruch z tarciem

Ruch z tarciem

Energia ruchu

Energi płynącej wody

Ruch w polu magnetycznym

Ruch cząstki naładowanej pod wpływem siły Lorentza

Ruch z tarciem

Ruch opóźniony - ruch z tarciem

Rzuty - rzut ukośny w górę

Rzut ukośny w górę w polu grawitacyjnym Ziemi

Rzut ukośny

Rzut ukośny

Szybkość średnia

Szybkość średnia w ruchu po ustalonym torze

Wartości prędkości

Przykłady wartości prędkości w przyrodzie

Spadek swobodny

Spadek swobodny - przykład ruchu jednostajnie przyspieszonego

Ruch obrotowy

Ruch obrotowy i przyspieszenie grawitacyjne

Ruch wahadła

Wahadło - prędkość i energia

Zastosowania rozwiązań dynamiki w termodynamice

Energia cząsteczek i energia gazu

Energia kinetyczna cząsteczek i gaz doskonały

Teoria kinetyczno-molekularna gazu doskonałego

Siła Lorentza

Ruch cząstki naładowanej w polu magnetycznym

Energia kinetyczna i wiatr

Energia wiatru

Po co rozwiązywać zadania z fizyki?

Po co zajmować się sztucznymi sytuacjami?

Dlaczego sztuczne sytuacje (idealne) są tak ważne i mają praktyczne znaczenie?

Dlaczego szkolne zadania z fizyki są takie ważne?

Warto stawiać sobie pytania i próbować na nie samodzielnie odpowiedzieć.
Odpowiedź nie powinna być ostateczna.
Warto wrócić do pytania i spróbować odpowiedzieć ponownie.

Po co ekonomiście fizyka w wydaniu szkolnym?

Wystarczy popatrzeć w równania opisujące procesy ekonomiczne. Często są równie skomplikowane jak równania fizyki.

Dodatkowa trudność w procesach ekonomicznych polega na tym, że praw tych nie można weryfikować za pomocą powtarzalnych eksperymentów. Podobna sytuacja występuje w astronomii.

Procesy ekonomiczne (inaczej niż rozpatrywane w izolowanych układach procesy fizyczne) zachodzą zawsze w innych warunkach.

Równania próbujące opisać procesy ekonomiczne są bardzo złożone także dlatego, że muszą uwzględniać tylko wybrane czynniki wpływające na przebieg procesu. Pominąć więc można istotne czynniki.
Weryfikowanie praw ekonomicznych następuje tylko na podstawie realiów życia społecznego.

Nie da się praw ekonomicznych zweryfikować w odizolowanych układach. Wszelkie próby dowiodły konieczności uwzględniania całego otoczenia.

Dlatego też fizyka pozwalająca analizować przebieg procesów odizolowanych od otoczenia ma ogromny walor kształtujący umiejętność konstruowania prostych modeli i następnie przybliżania ich do rzeczywistości poprzez wprowadzanie kolejnych czynników wpływających na przebieg procesu.

Zastosowanie analogii może pozwolić ekonomistom na analizę problemów bez prowokowania katastrof społecznych.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?