Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

211. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa - obliczenia

Do ruchu ciała w polu grawitacyjnym Ziemi zastosujemy model punktu materialnego - pomijamy rozmiary ciała.

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy - spadek swobodny


Pole grawitacyjne jednorodne

W zadaniach na spadek swobodny wykorzystujemy zależności wyprowadzone dla ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego.

Zadanie


Ciało spada swobodnie z wysokości 20 m.

Jak długo trwał ruch?

Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?

Spadek swobodny to ruch jednostajnie przyspieszony w polu grawitacyjnym jednorodnym z zerową prędkością początkową.

Ruch ten odbywa się wzdłuż linii pola grawitacyjnego czyli tor ruchu jest linią pionową.

Wykorzystamy prawa ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego. Napiszemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową

(spadek swobodny 2-1)

(2kB) spadek swobodny - 2-1 - droga w ruchu jednostajnie przyspieszonymDroga ciała równa jest wysokości H=20 m, z której ciało spadło. Po podstawieniu do wzoru na drogę otrzymamy

(spadek swobodny 2-2)

(2kB) spadek swobodny 2-2  droga w spadku swobodnymPo przekształceniach otrzymamy wzór na czas spadku

(spadek swobodny 2-3)

(3kB) spadek swobodny 2-3 czas spadku swobodnego

Prędkość tuż przed uderzeniem w powierzchnię Ziemi obliczymy ze wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową.

(spadek swobodny 2-4)

(1kB) spadek swobodny 2-4 prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonymPo podstawieniu otrzymanego wyrażenia na czas spadku dostaniemy

(spadek swobodny 2-5)

(2kB) spadek swobodny 2-5 prędkość końcowa w spadku swobodnym

Po wstawieniu wartości znanych wielkości otrzymamy

(spadek swobodny 2-6)

(4kB) spadek swobodny 2-6 prędkość końcowa spadku swobodnego - obliczenia

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt