Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

212. Spadek swobodny - czas spadku i prędkość końcowa (przybliżone)

Spadek swobodny - ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowyPole grawitacyjne jednorodne.

Jak wykorzystać prawa ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego w zadaniach na spadek swobodny?

Zadanie


Ciało spada swobodnie z wysokości 20 m.

Jak długo trwał ruch?

Jaką szybkość (prędkość) uzyskało ciało tuż przed upadkiem?

Przyjąć przyspieszenie ziemskie równe 10 m/s2 - nie zawsze istnieje potrzeba otrzymania dokładnych wartości liczbowych i wystarczą przybliżone.Spadek swobodny to ruch jednostajnie przyspieszony w polu grawitacyjnym jednorodnym z zerową prędkością początkową. Ruch ten odbywa się wzdłuż linii pola grawitacyjnego czyli tor ruchu jest linią pionową.

Wykorzystamy prawa ruchu jednostajnie przyspieszonego prostoliniowego. Napiszemy wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową

(spadek swobodny 3-1)

spadek swobodny 3-1 droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Droga ciała równa jest wysokości H=20 m, z której ciało spadło. Po podstawieniu do wzoru na drogę otrzymamy

(spadek swobodny 3-2)

spadek swobodny 3-1 droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Po przekształceniach otrzymamy wzór na czas spadku

(spadek swobodny 3-3)


spadek swobodny 3-1 droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Prędkość tuż przed uderzeniem w powierzchnię Ziemi obliczymy ze wzór na prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym z zerową prędkością początkową.

(spadek swobodny 3-4)


spadek swobodny 3-1 droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Po podstawieniu otrzymanego wyrażenia na czas spadku dostaniemy

(spadek swobodny 3-5)

spadek swobodny 3-1 droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Po wstawieniu wartości znanych wielkości otrzymamy

(spadek swobodny 3-6)

spadek swobodny 3-1 droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Twoja wyszukiwarka


Na zakończenie pewna anegdota – a właściwie przypadek, tzw. case.

W pewnej pracowni informatycznej od pewnego czasu zaczęły samoistnie restartować komputery.

Co spowodowało tę niecodzienną przygodę?
Okazało się, że komputerom było za gorąco.
Owszem, wszystkie miały sprawne wentylatory. Ponadto w pomieszczeniu działała wentylacja.

Co więc było przyczyną bezpośrednią?
Po dokładnych oględzinach opiekun sali doszedł do wniosku, że wentylatory musiały mieszać coraz gorętsze powietrze.

Dlaczego?
Komputery (jednostki centralne) umieszczone były w stołach ustawionych przy ścianach i stosunkowo szczelnie zabudowane. Wentylatory mogły tylko mieszać coraz cieplejsze powietrze.

Obudowy wykonane z płyt MDF są świetnym izolatorem cieplnym. Zatrzymywały więc przepływ ciepła i same się grzały.

Co to ma wspólnego z fizyką?

Co to ma wspólnego z dynamiką?

Co to ma wspólnego z kinematyką ruchu prostoliniowego?

Przecież o tym jak umieścić komputery każdy informatyk wie!
Tyle, że opisana historyjka nie jest zmyślona. To fakt przedstawiony przez jednego z użytkowników tej pracowni.

Badanie zestawu komputerowego za pomocą zmysłów (bez myślenia o przekazywanych treściach) przez przeciętnego człowieka wykażą, że komputer to maszyna, która:

  • wydziela światło;

  • wydziela ciepło;

  • wydziela dźwięk.


Skąd się to bierze i jakie są tych zjawisk skutki?
I tu kryje się nie tylko potoczna wiedza informatyczna ale też i fizyka.


Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt