Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć

  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

220. Grawitacja i ruch satelity

Do analizy ruchu satelity zastosujemy model punktu materialnego - pomijamy rozmiary satelity. Ziemię traktujemy jako symetryczną kulę.

Grawitacja i ruch satelity.

Pole grawitacyjne centralne.

Wyprowadzić zależności na prędkość satelity na orbicie kołowej. Wyprowadzić zależność na energię satelity na orbicie.

Jak wykorzystać prawo powszechnego ciążenia i jego konsekwencje? Jak wysoko doleci ciało rzucone pionowo w górę na Księżycu, jeśli trzeba uwzględnić centralny charakter pola grawitacyjnego?

Założenia:

  • Planeta jest kulą o promieniu r.
  • Masa planety wynosi M i jest rozmieszczona równomiernie.
  • Satelita okrąża planetę po orbicie kołowej o promieniu R większym niż promień planety.
  • Planeta nie ma atmosfery - brak oporów ruchu.

Satelita na orbicie kołowej o promieniu R ma prędkość

(2kB) pierwsza prędkość kosmiczna satelity na orbicie R

Jest to pierwsza prędkość kosmiczna dla orbity R.

Na tej orbicie satelita o masie m ma energię kinetyczną

(2kB) energia kinetyczna satelity na orbicie o promieniu R

Na orbicie o promieniu 4R satelita będzie miał prędkość

(3kB) prędkość satelity na orbicie o promieniu 4R

Na tej orbicie satelita o tej samej masie m będzie miał energię kinetyczną

(2kB) energia kinetyczna satelity na orbicie 4R

Energia kinetyczna satelity zmalała o

(4kB) zmiana energii kinetycznej - różnica

Energia kinetyczna zmalała 4 razy

(4kB) zmiana energii kinetycznej - iloraz

Jak wysoko doleci ciało rzucone pionowo w górę na Księżycu, jeśli trzeba uwzględnić centralny charakter pola grawitacyjnego?

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

2014-10-29

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt