Strona na telefon

225. Pole grawitacyjne jednorodne - natężenie pola i potencjał

Model punktu materialnego możemy zastosować do analizy jednorodnego pola grawitacyjnego.
Pole grawitacyjne jednorodne - natężenie pola i potencjał

Zadanie

W jednorodnym polu grawitacyjnym przy powierzchni Marsa potencjał na każde 50 m wzniesienia wzrasta w przybliżeniu o 180 J kg-1.

Oblicz natężenie pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Marsa.

Natężenie pola grawitacyjnego po pominięciu ruchu obrotowego planety i niejednorodności budowy i kształtu, to przyspieszenie grawitacyjne (w tym wypadku marsjańskie).

Jednorodne pole grawitacyjne oznacza jednakowy ciężar ciała w tym polu.

Rozwiązanie

Jednakowy ciężar ciała pozwala obliczyć zmianę energii potencjalnej ciała przy podnoszeniu na określoną wysokość (w naszym przypadku 50 m).

Energię potencjalną (przyrost) możemy obliczyć znając masę ciała i różnicę potencjału.

W obu wyrażeniach wystąpi ta sama masa, a więc skróci się.
(grawitacja_3_1)

(3kB) Fizyka. Mechanika. Grawitacja. Jednorodne pole grawitacyjne - natężenie, potencjał, energia potencjalna

W jednorodnym polu grawitacyjnym możemy przyjąć, że całkowita siła przyciągania grawitacyjnego jest przyłożona w środku masy ciała.
Inaczej - w jednorodnym polu grawitacyjnym środek masy i środek ciężkości pokrywają się.

Oznacza to, że możemy pominąć rozmiary ciała - traktować możemy ciało jako punkt materialny - cała masa ciała skupiona jest w środku masy ciała.

Zależność ta nie musi być spełniona w niejednorodnym polu grawitacyjnym.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?