Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

225. Pole grawitacyjne jednorodne - natężenie pola i potencjał

Model punktu materialnego możemy zastosować do analizy jednorodnego pola grawitacyjnego.
Pole grawitacyjne jednorodne - natężenie pola i potencjał

Zadanie


W jednorodnym polu grawitacyjnym przy powierzchni Marsa potencjał na każde 50 m wzniesienia wzrasta w przybliżeniu o 180 J kg-1.

Oblicz natężenie pola grawitacyjnego w pobliżu powierzchni Marsa.

Natężenie pola grawitacyjnego po pominięciu ruchu obrotowego planety i niejednorodności budowy i kształtu, to przyspieszenie grawitacyjne (w tym wypadku marsjańskie).

Jednorodne pole grawitacyjne oznacza jednakowy ciężar ciała w tym polu.

Rozwiązanie


Jednakowy ciężar ciała pozwala obliczyć zmianę energii potencjalnej ciała przy podnoszeniu na określoną wysokość (w naszym przypadku 50 m).

Energię potencjalną (przyrost) możemy obliczyć znając masę ciała i różnicę potencjału.W obu wyrażeniach wystąpi ta sama masa, a więc skróci się.
(grawitacja_3_1)

(3kB) Fizyka. Mechanika. Grawitacja. Jednorodne pole grawitacyjne - natężenie, potencjał, energia potencjalnaW jednorodnym polu grawitacyjnym możemy przyjąć, że całkowita siła przyciągania grawitacyjnego jest przyłożona w środku masy ciała.
Inaczej - w jednorodnym polu grawitacyjnym środek masy i środek ciężkości pokrywają się.

Oznacza to, że możemy pominąć rozmiary ciała - traktować możemy ciało jako punkt materialny - cała masa ciała skupiona jest w środku masy ciała.

Zależność ta nie musi być spełniona w niejednorodnym polu grawitacyjnym.Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-11Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt