Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

228. Badania kosmiczne, loty kosmiczne

Po co badamy Kosmos?  • Po co państwa ponoszą ogromne nakłady na loty kosmiczne?


  • Jakie korzyści przyniosły badania kosmiczne?


  • Jakie wymierne efekty dały loty kosmiczne?


Badania kosmiczne, loty kosmiczne - po co, dlaczego?Takie i podobne pytania zadaje wielu ludzi.

Wiele osób odpowiada na te pytania krytycznie, wielu zaś entuzjastycznie.

Jakie są przesłanki do obu rodzajów wypowiedzi?

Loty kosmiczne (wokółziemskie i do innych rejonów Układu Słonecznego) są bardzo kosztowne.
Ich realizacja wymaga ogromnych nakładów na infrastrukturę techniczną i organizacyjną.
Obudowa techniczna wszystkich lotów to ogromne przedsięwzięcia.

Co więc takiego dały lub dadzą loty kosmiczne i związane z nimi badania kosmiczne?

1. System nawigacji - GPS. W obecnej formie świetnie spełnia swoje zadanie w służbie cywilnej, państwowej i wojskowej. Umożliwia bezpieczniejsze i tańsze połączenia lotnicze i morskie. System ten wymaga wielu satelitów, wymaga też dokładnego pozycjonowania tych satelitów.

2. System telewizji satelitarnej - bez niego konieczne byłyby sieci stacji i anten odbiorczo-nadawczych lub wielu linii kablowych.

3. System łączności satelitarnej - telefonii. Umożliwia dostęp do systemów łączności w najbardziej oddalonych punktach globu ziemskiego.

4. System satelitów meteorologicznych - bez nich prognozy pogody byłyby obarczone znacznie większymi błędami. Często narzekamy na obecne prognozy korzystające ze zdjęć satelitarnych. Jaka byłaby dokładność prognoz bez informacji z satelitów?

5. Obserwacje satelitarne powierzchni upraw, lasów i innych terenów - umożliwiają wykrywanie chorób i szkodników, prognozowanie plonów.

6. Obserwacje satelitarne kształtu Ziemi - bardzo potrzebne w geodezji, przy tworzeniu map.

7. Obserwacje satelitarne przemieszczania się huraganów i cyklonów - umożliwiają przewidywanie drogi ich przemieszczania się i rozwoju.

8. Obserwacje satelitarne zmiany powierzchni Ziemi i pod powierzchnią Ziemi - przewidywanie trzęsień Ziemi i fal tsunami.

9. Badania kosmiczne wiatru słonecznego - potrzebne do sprawnego funkcjonowania systemów energetycznych i telekomunikacyjnych.

10. Badanie promieniowania Słońca i roli atmosfery ziemskiej jako filtra - potrzebne do przewidywania promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi i jego skutków.

11. Badania Kosmosu - odwieczne pragnienie poznania świata.
228.7-2009.03.15Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt