Strona na telefon

229. Oddziaływania grawitacyjne i satelita

Ruch satelity wokół Ziemi można opisać korzystając z modelu punktu materialnego.

Zadanie

Z jaką prędkością porusza się satelita obiegający Ziemię na orbicie kołowej znajdującej się 600 km nad powierzchnią Ziemi?

Przyjąć promień Ziemi 6370 km.

Rozwiązanie

Wzór na prędkość satelity

Dane

Obliczenia i wynik

Rachunek jednostek

Wyprowadzenie wzór na czas obiegu

Dane potrzebne do obliczenia czasu obiegu

Obliczenie czasu obiegu

Zależność wyrażająca wartość prędkości satelity

prędkość satelity Ziemi poruszającego się po orbicie kołowej w odległości h od powierzchni Ziemi

Treść zadania

Dane

Obliczenia i wynik

Rachunek jednostek

Wielkości potrzebne do obliczenia wartości prędkości satelity

dane liczbowe potrzebne do obliczeń

Treść zadania

Wzór na prędkość satelity

Obliczenia i wynik

Rachunek jednostek

Obliczenie wartości prędkości satelity

obliczenie wartości prędkości satelity

Treść zadania

Wzór na prędkość satelity

Dane

Rachunek jednostek

Rachunek jednostek

rachunki na jednostkach

Treść zadania

Wzór na prędkość satelity

Dane

Obliczenia i wynik

Rachunek jednostek

Wyprowadzenie wzór na czas obiegu

Dane potrzebne do obliczenia czasu obiegu

Obliczenie czasu obiegu

Jak długo trwa obieg Ziemi przez satelitę?

Obliczymy to korzystając z trzeciego prawa Keplera.

wyprowadzenie wzoru na czas obiegu satelity

Treść zadania

Do obliczenia czasu trwania jednego obiegu Ziemi potrzebne są następujące dane:

promień orbity - do promienia Ziemi R trzeba dodać wysokość h

stała grawitacji G;

masa Ziemi M

Treść zadania

dane do obliczeń

Treść zadania

Po podstawieniu tych danych do wyrażenia na czas obiegu otrzymamy

obliczenia i wynik

Treść zadania

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

Przykład rozwiązanego zadania z dynamiki ruchu w centralnym polu grawitacyjnym