Strona na telefon

232. Składanie ruchów

Kolejny przykład zastosowania modelu punktu materialnego - w przypadkach, gdy możemy pominąć rozmiary ciał.

Zadanie

Z dwu miast odległych od siebie o l w tej samej chwili wyruszają dwa pociągi.

Prędkość pierwszego pociągu wynosi v, drugiego - u.

Jaką drogę przebędzie każdy z nich do spotkania się?

Ile czasu minie od wyjazdu pociągu do spotkania się ich na trasie?

Dane i szukane

Prędkości pociągów są określone względem Ziemi.

(3kB) wielkości dane i szukane

Wyprowadzanie wzorów

(2kB) wyprowadzenie wzorów na czas ruchu i miejsce spotkania

Dane liczbowe do obliczeń

(1kB) dane liczbowe do obliczeń

Obliczenia

(6kB) obliczenie drogi każdego pociągu i czasu jazdy

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?