Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

237. Zasada zachowania energii mechanicznej

Model punktu materialnego zastosujemy do analizy ruchu wahadła czyli ruchu punktu po ustalonym torze.

Zasada zachowania energii mechanicznej - ruch ciała w polu grawitacyjnym.


Zasada zachowania energii może być wykorzystywana, gdy możemy założyć brak oporów ruchu, czyli wtedy, gdy nie nie trzeba zużywać energii na podtrzymywanie ruchu.

W samochodzie silnik pracuje także przy jednostajnej jeździe - przeciwdziała siłom oporu ruchu.

Przykład rozwiązanego zadania z dynamiki


Jaką szybkość należy nadać kulce wiszącej na nitce o długości l, aby nitka odchyliła się od początkowego położenia o ustalony kąt?

Wykorzystamy zasadę zachowania energii mechanicznej.

Oznacza to, że zakładamy brak sił oporu i tarcia czyli brak strat energii.

Założymy ponadto, że nitka jest sztywna i nie ma masy a kulka ma bardzo małe rozmiary - prawie punktowe.

Zjawisko zachodzi w jednorodnym polu grawitacyjnym - stały jest kierunek, wartość i zwrot przyspieszenia ziemskiego.

Z zasady zachowania energii mechanicznej


(2kB) zasada zachowania energii mechanicznej w polu grawitacyjnym jednorodnym


W chwili początkowej


Energia kinetyczna jest maksymalna, a potencjalna jest równa zero.

(3kB) energia mechaniczna kulki w chwili początkowejW chwili największego wychylenia


Energia potencjalna jest maksymalna, energia jest równa zero
(4kB) energia mechaniczna ciała w chwili największego wychylenia

Energia mechaniczna jest zachowana


Można więc zapisać równość i napisać wyrażenie na prędkość początkową kulki

(3kB) wykorzystanie zachowania energii mechanicznej do wyprowadzenia zależności na prędkość początkową ciała


Wysokość na jaką wzniosła się kulka


Obliczymy z warunku na maksymalny kąt wychylenia

(3kB) wyprowadzenie zależności na wysokość, na jaką wzniosła się kulka

Końcowe wyrażenie na prędkość początkową kulki


(3kB) wyprowadzenie końcowego wzoru na prędkość początkową kulki

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

  2013-04-13Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt