Strona na telefon

238. Prawa Keplera

Model punktu materialnego można zastosować do analizy ruchu planet w Układzie Słonecznym.

Prawo powszechnej grawitacji

Zasady dynamiki.

Ruch ciała po okręgu.

Prawa Keplera.

Układ Słoneczny.

Ruch planet wokół Słońca.

Odległość planet od Słońca i czas obiegu Słońca przez planetę (rok planety).

Zadanie

Ile wynosi średnia odległość Wenus od Słońca?

Jak obliczyć średnią odległość Wenus od Słońca wiedząc, że Wenus obiega Słońce w czasie T=224,7 doby?

Średni promień orbity Wenus można obliczyć z III prawa Keplera.

Średni promień orbity Wenus to średnia odległość Wenus od Słońca.

(3kB) prawo Keplera i wyprowadzenie wzoru na promień orbity

Do obliczenia wartości średniego promienia będą potrzebne jeszcze następujące wielkości fizyczne i stałe matematyczne


(3kB) wartości wielkości fizycznych i stałych potrzebne do obliczeń

Po podstawieniu do wzoru końcowego otrzymamy

(19kB) obliczenie wartości średniego promienia orbity Wenus

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?