Strona na telefon

250. Moc wydzielana w urządzeniu elektrycznym

Prąd elektryczny

Obwód elektryczny.

Przemiany energetyczne w obwodzie elektrycznym.
Prawo Ohma dla części obwodu.

Łączenie szeregowe odbiorników elektrycznych (oporników).

Moc prądu płynącego w obwodzie.

Moc wydzielana w urządzeniu elektrycznym

Zadanie

Dwie identyczne żarówki (o takiej samej mocy znamionowej dla takiego samego napięcia zasilającego U) połączono szeregowo.

Układ żarówek zasilono napięciem U.

Jaką moc wydziela prąd na każdej żarówce?

Każda z żarówek świeci z mocą równą ćwierci mocy nominalnej.

Cały układ świeci z połową mocy nominalnej jednej żarówki.
Połączenie szeregowe dwóch odbiorników daje mniejszą moc niż jeden z nich zasilany identycznym napięciem - stąd żarówki połączone w jeden ciąg do powieszenia na choince!

Uzasadnić powyższe stwierdzenia

Dwie identyczne żarówki (o takiej samej mocy dla takiego samego napięcia zasilającego U) połączono szeregowo

Dwie identyczne żarówki (o takiej samej mocy dla takiego samego napięcia zasilającego U) połączono szeregowo

Dwie identyczne żarówki (o takiej samej mocy dla takiego samego napięcia zasilającego U) połączono szeregowo

Dwie identyczne żarówki (o takiej samej mocy dla takiego samego napięcia zasilającego U) połączono szeregowo

1141. Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

2. Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.
Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?