Strona na telefon

Obliczanie czasu ruchu, gdy znana jest szybkość średnia.

Ruch jednowymiarowy - ruch wzdłuż ustalonej trasy

Szybkość średnia to iloraz drogi przez czas ruchu.

Obliczanie szybkości średniej wykonujemy z podanej definicji. Czasami trzeba wykorzystać jeszcze inne zależności.

Obliczanie czasu ruchu, gdy znana jest szybkość średnia polega na podzieleniu drogi przez szybkość.

Przykładem ruchu jednowymiarowego jest jazda samochodu (autobusu) po ustalonej trasie - nie interesuje nas wjazd w "kartofle" czy kraksa.

Autobusy jeżdżą po ustalonych trasach więc ich ruch możemy do obliczenia szybkości potraktować jak ruch prostoliniowy.

Zadanie

Obliczyć czas jazdy autobus z miejscowości A do miejscowości B, jeżeli w ciągu 5 s przejeżdża on planowo średnio drogę 80 m.

Dana jest odległość miedzy miejscowościami l = 180 km.

Zakładamy, że informacja o drodze przebytej średnio w czasie 5 sekund uwzględnia wszelkie przerwy w podróży.

W ciągu 5 s autobus przejeżdżał 80 m.
W ciągu 1 s przejedzie więc 80 m : 5 s = 16 m/s

Odległość z Białegostoku do Warszawy wynosi 180 km czyli w metrach 180 000 km

Czas potrzebny do przejechania tej odległości wynosi więc 180 000 m : 16 m/s = 11 250s

11 250 s w minutach i sekundach 187,5 minut czyli 187 min 30 s

187 min 30 s w godzinach wynosi 3,125

W godzinach i minutach i sekundach 3 godziny 7,5 minuty 32,5 s

W godzinach i minutach i sekundach 3 godziny 7 minut 30 s

Jak to będzie wyglądać "na wzorach"


Obliczenie szybkości średniej i obliczenie czasu ruchu

Obliczenie szybkości średniej i obliczenie czasu ruchu

Obliczenie szybkości średniej i obliczenie czasu ruchu

Obliczenie szybkości średniej i obliczenie czasu ruchu

Obliczenie szybkości średniej i obliczenie czasu ruchu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?