Strona na telefon

259. Wykres drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Przykład zastosowania modelu punktu materialnego - ruch konkretnego ciała traktowanego jako punkt materialny (ciało obdarzone masą ale pomijane są jego rozmiary).

Kinematyka punktu materialnego

Własności ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego.

Zadanie

Ciało rusza z miejsca i porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym.

Narysować wykres zależności drogi od czasu.

Ciało fizyczne - ogólne określenie każdego obiektu materialnego.

Układ odniesienia to wybrane ciało lub układ ciał.

Układ współrzędnych.

Droga ruchu ciała.

Przyspieszenie ruchu ciała.

Przyspieszenie chwilowe.

Opis ruchu.


Wykres drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

Zadanie


Ciało rusza z miejsca i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Narysować wykres zależności drogi od czasu.

Dane i szukane wielkości fizyczne


(1)
dane i szukane wielkości fizyczne

Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym


(2)
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Tabela do sporządzenia wykresu


(3)
(7kB) Tabela do sporządzenia wykresu

Wykres zależności drogi od czasu


(4)
(13kB) Wykres zależności drogi od czasu

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?