Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

260. Wykres zależności położenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym.

Kinematyka punktu materialnego

Własności ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego.

Zadanie

Ciało rusza z punktu 4 m i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Narysować wykres zależności położenia ciała od czasu.

Prędkość początkowa jest równa zero.

Przyspieszenie ma zwrot dodatni osi x-ów.

Czas mierzymy od chwili zero.

Przyrosty czasu przyjmujemy 0,1 s.

Położenie będziemy wyznaczać z dokładnością do 0,1 m.

Po co ekonomiście fizyka w wydaniu szkolnym?

Wystarczy popatrzeć w równania opisujące procesy ekonomiczne. Często są równie skomplikowane jak równania fizyki. Dodatkowa trudność polega na tym, że praw tych nie można weryfikować za pomocą powtarzalnych eksperymentów.

Procesy ekonomiczne (inaczej niż fizyczne) zachodzą zawsze w innych warunkach.

Równania próbujące opisać procesy ekonomiczne są bardzo złożone także dlatego, że muszą uwzględniać tylko wybrane czynniki wpływające na przebieg procesu. Pominąć więc można istotne czynniki.

Weryfikowanie praw ekonomicznych następuje tylko na podstawie realiów życia społecznego.
Nie da się praw tych zweryfikować w odizolowanych układach.

Dlatego też fizyka pozwalająca analizować przebieg procesów odizolowanych od otoczenia ma ogromny walor kształtujący umiejętność konstruowania prostych modeli i następnie przybliżania ich do rzeczywistości poprzez wprowadzanie kolejnych czynników wpływających na przebieg procesu.

Zastosowanie analogii może pozwolić ekonomistom na analizę problemów bez prowokowania katastrof społecznych.


  • Ciało fizyczne - każdy obiekt fizyczny - materialny.

  • Układ odniesienia - wybrane ciało lub układ ciał.

  • Układ współrzędnych.

  • Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony.

  • Droga ruchu ciała.

  • Przyspieszenie ruchu ciała.

  • Przyspieszenie chwilowe.

  • Opis ruchu.

  • Wykres zależności położenia od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym.


Zadanie


Ciało rusza z punktu 4 m i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Narysować wykres zależności położenia ciała od czasu.

Prędkość początkowa jest równa zero. Przyspieszenie ma zwrot dodatni osi x-ów. Czas mierzymy od chwili zero. Przyrosty czasu przyjmujemy 0,1 s. Położenie będziemy wyznaczać z dokładnością do 0,1 m.

Dane i szukane wielkości fizyczne


(1)

Dane i szukane wielkości fizyczne

Dane i szukane wielkości fizyczne

Tabela do sporządzenia wykresu


(2) Tabela do sporządzenia wykresu

Wykres zależności położenia od czasu


(3) Wykres zależności położenia od czasu.


Twoja wyszukiwarka


Wysyłasz wiele e-maili, nie chcesz by traktowane były jako SPAM.
Oto darmowy raport co robić by nie zostać spamerem, a wysyłać nadal wiele e-maili.

Jest to jeden z licznych raportów Piotra Majewskiego, praktyka e-Biznesu.
Praktyka doświadczonego mimo młodego wieku.

Jak wszystkie teksty Piotra Majewskiego i ten jest pisany prostym językiem. Językiem, który nie wymaga specjalnych nauk.

Rady i uwagi Piotra Majewskiego są zrozumiałe dla każdego, kto choć trochę orientuje się w praktycznej problematyce Internetu.

Wypełnij formularz.

tutaj wpisz imię
tutaj wpisz e-mail

Szanuję Twoją prywatność. Nie udostępnię nikomu Twojego adresu. W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d.
Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v.
Obliczyć siłę działającą na pocisk w desce.
Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

  2013-04-19Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt