Strona na telefon

263. Obliczanie szybkości (prędkości) średniej w różnych wariantach

Jak zastosować model punktu materialnego do analizy ruchu rzeczywistego ciała

Szybkość (prędkość) średnia w ruchu na ustalonej trasie

Obliczanie szybkości (prędkości) średniej w różnych wariantach.


Ruch to zjawisko fizyczne polegające na zmianie położenia ciała względem ustalonego innego ciała.

Kinematyka daje metody opisu ruchu ciała - określenia położenia, prędkości, przyspieszenia.

Ruch jednowymiarowy to ruch, który odbywa się wzdłuż ustalonej trasy, najczęściej będącej linią krzywą.

Czas ruchu to wielkość skalarna.
Droga ruchu.
Szybkość średnia.
Szybkość średnia na odcinkach trasy.
Szybkość średnia na całej trasie.

Zadanie

Kierowca jadąc z Warszawy do Rzeszowa przez pierwszą połowę trasy utrzymywał prędkość 50 km/h, a przez drugą połowę trasy 70 km/h.
Wracając do Warszawy połowę czasu jazdy jechał z prędkością 50 km/h, a drugą połowę czasu jechał z prędkością 70 km/h.

Jaka była prędkość średnia jazdy z Warszawy do Rzeszowa, a jaka z Rzeszowa do Warszawy?

I. Najpierw spróbuj rozwiązać samodzielnie

Pamiętaj o danych wielkościach fizycznych.

Co jest szukane?

Jak odpowiesz na pytanie w zadaniu?

Ile jest rozwiązań?


Nie wychodzi?

II. Trzeba trochę przypomnieć.

Masz już jakąś wiedzę z fizyki i matematyki oraz wiedzę życiową. Spróbuj ją wykorzystać.
Dla przypomnienia wiedzy posiadanej warto zadać sobie kilka pytań. Ważne jest raczej ich zadanie niż w pełni sformułowana odpowiedĽ. Odpowiedzi często rodzą się podświadomie. Trzeba tylko pomóc podświadomości.

Niżej podaję listę pytań pomocniczych.
Pytania te są po to, by wyzwolić myślenie, szczególnie to podświadome - "WIEM", choć nie wiem skąd.

Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania. Można je tylko przeczytać. Można je też opuścić.

Najskuteczniej uczymy się wykorzystując własne predyspozycje - własne tempo, metody i techniki oraz posiadaną wiedzę, także tę potoczną, życiową.

Inne sposoby mogą pomóc, ale pod warunkiem, że mamy coś swego.

Lista pytań:

1. Jak definiujemy prędkość średnią?

2. Jak definiujemy szybkość średnią?

3. Jak wykorzystujemy te definicje w przypadku ruchu jednowymiarowego (ruchu po prostej lub po ustalonej trasie)?

4. Jakie wielkości potrzebne są do obliczenia prędkości średniej?

5. Jakie wielkości potrzebne są do obliczenia szybkości średniej?

6. Jakie wielkości mamy dane w zadaniu ?

7. Jakich wielkości brakuje?

8. Co zrobić, gdy brakuje jakiejś wielkości?

Warto ułożyć kolejne pytania - samodzielnie, poprzerabiać z listy.

Teraz czas coś zrobić.
Co?
Zdecyduj samodzielnie.

Nadal brakuje pomysłu, metody, sposobu?

III. Nadal potrzebna jest pomoc


Może wyzwól swoją wyobraźnię, twórczość, kreatywność.
Mogą ci pomóc skojarzenia do słów zawartych w zadaniu i związanych z nimi.

Lista słów i zwrotów do skojarzeń:
" jazda
" ruch
" trasa
" droga
" odległość
" prędkość
" szybkość
" czas jazdy
" średnia
" etap
" odcinek trasy
" cała trasa
" przerwa w podróży
" podróż
" prędkość średnia
" szybkość średnia
" przyspieszanie
" zwalnianie
" niezmienność
" układ
" układ odniesienia
" układ współrzędnych

dalej możesz listę słów i zwrotów wymyślić samodzielnie

Znowu trzeba samodzielnie spróbować rozwiązać

IV. Sytuacja podbramkowa

Jeśli dalej nie wychodzi zwróć się o indywidualną pomoc, nie zaś zrobienie przez kogoś.
Adresy w sieci z podobnymi problemami

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?