Strona na telefon

266. Okres obiegu planety.

Natężenie pola grawitacyjnego.

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązywania zadań z grawitacji

Zadanie

Wyobraźmy sobie planetę na której równiku ciało ma ciężar 2 razy mniejszy niż na biegunie. Gęstość planety jest znana.
Wyznaczyć okres obrotu planety dookoła własnej osi.

Grawitacja.

Natężenie pola grawitacyjnego.

Przyspieszenie spadku swobodnego.

Ruch po okręgu.

Przyspieszenie dośrodkowe.

Układ inercjalny.

Układ nieinercjalny.

Przyspieszenie odśrodkowe.


Masa ciała.
Ciężar ciała.

Zależność ciężaru ciała od położenia na planecie.

Okres obiegu planety.

Zadanie

Wyobraźmy sobie planetę na której równiku ciało ma ciężar 2 razy mniejszy niż na biegunie. Gęstość planety jest znana.
Wyznaczyć okres obrotu planety dookoła własnej osi.

Rozwiązanie


Zakładamy, że zjawiska zachodzą blisko powierzchni planety.
Przyjmujemy więc, że powierzchnia planety jest płaska.

O ciężarze ciała o masie m decyduje przyspieszenie spadku swobodnego nad powierzchnią planety.

Przyspieszenie spadku swobodnego wypadkowe na równiku


(1)
(4kB) Przyspieszenie spadku swobodnego wypadkowe na równiku

Natężenie pola grawitacyjnego na powierzchni planety - przyspieszenie spadku swobodnego na biegunie(2)
(3kB) Natężenie pola grawitacyjnego na powierzchni planety - przyspieszenie spadku swobodnego na biegunie

Masa ciała jednorodnego o znanej objętości


(3)
(2kB) Masa ciała jednorodnego o znanej objętości

Masa ciała kulistego jednorodnego o znanym promieniu


(4)
(3kB) Masa ciała kulistego jednorodnego o znanym promieniu

Przyspieszenie spadku swobodnego na równiku


(5)
(4kB) Przyspieszenie spadku swobodnego na równiku

Warunki zadania - przyspieszenie na równiku równe połowie przyspieszenia na biegunie


(6)
(6kB) Warunki zadania - przyspieszenie na równiku równe połowie przyspieszenia na biegunie

Przekształcenie równania


(7)
(4kB) Przekształcenie równania

Obliczenie prędkości punktu planety na równiku (obrotu planety)


(8)
(4kB) Obliczenie prędkości punktu planety na równiku (obrotu planety)

Związek między prędkością obrotową i prędkością punktu na równiku


(9)
(5kB) Związek między prędkością obrotową i prędkością punktu na równiku

Prędkość kątowa planety


(10)
(4kB) Prędkość kątowa planety

Związek między prędkością kątową planety a okresem obrotu


(11)
(5kB) Związek między prędkością kątową planety a okresem obrotu

Okres obrotu planety - obiegu punktu na równiku wokół osi.


(12)
(4kB) Okres obrotu planety - obiegu punktu na równiku wokół osi

Wykorzystanie wzoru na masę planety - ciała kulistego


(13)
(5kB) Wykorzystanie wzoru na masę planety - ciała kulistego

Zależność (wzór) po dokonaniu działań


(14)
(4kB) Zależność (wzór) po dokonaniu działań

Ostateczny wynik - wzór (zależność) na czas obiegu planety wokół własnej osi.


(15)
(4kB) Ostateczny wynik - wzór (zależność) na czas obiegu planety wokół własnej osi.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?