Strona główna na telefon

278_termodynamika

Grill jest źródłem gazów - następuje w nim przemiana paliwa stałego i tlenu w gazy.

Dominującym gazem jest dwutlenek węgla.

Do opisu zachowania gazów rzeczywistych stosujemy z dobrym przybliżeniem w wielu przypadkach termodynamikę gazów doskonałych.

(24kB) grill jako źródło gazu


Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?