Strona na telefon

286. Względność prędkości

Zadanie - ruch względem dwóch układów odniesienia

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.
Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.
Obliczyć prędkość prądu rzeki u i prędkość łódki względem wody vw (na "stojącej" wodzie).

Wyprowadzenie wzorów Wynik końcowy

O ruchu możemy mówić tylko wtedy, gdy wybierzemy układ odniesienia - ciało względem którego opisujemy ruch.

Zadanie wymaga posługiwania się dwoma różnymi układami odniesienia wykorzystywanymi do opisu tego samego ruchu ciała.

Występują więc informacje o ruchu ciała względem każdego układu odniesienia i informacja o ruchu jednego układu odniesienia względem drugiego.

Wyprowadzenie wzorów

Wynik końcowy

Kinematyka

Kinematyka jest działem mechaniki. Kinematyka opisuje ruch. Kinematyka nie analizuje przyczyn zmian ruchu.

Kinematyka. Względność ruchu.

Częstym zagadnieniem kinematyki jest konieczność opisywania ruchu w różnych układach odniesienia.

Dalej znajduje się "praktyczny" przykład zadania wykorzystującego dwa różne układy odniesienia.

ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm, Rzuty,    

Ważne pojęcia potrzebne do rozwiązania zadania

Dodawanie prędkości

Odejmowanie prędkości

Względność prędkości

Zadanie - przykład rozwiązania zadania, gdy dane są dwa układy odniesienia

Łódka płynie z prądem rzeki z prędkością v1=20km/h, a pod prąd z prędkością v2=12km/h.

Prędkości te mierzone są względem brzegu rzeki.

Obliczyć prędkość prądu rzeki u i prędkość łódki względem wody vw (na "stojącej" wodzie).

Powrót do SPISU ROZWIĄZANYCH ZADAŃ MECHANIKI

Zakładamy, że:

rzeka jest prosta a woda płynie w niej tak samo w każdym miejscu;
silnik łódki pracuje stale z taką samą mocą;
pomijamy czas rozpędzania i hamowania łódki.

Prędkość łódki względem brzegu, gdy łódka płynie w dół rzeki równa jest sumie prędkości własnej łódki i prędkości nurtu rzeki.

Obliczenia

Wyprowadzenie wzorów

Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości

Przykład zadania z grawitacji

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie Ziemi i promieniu p razy większym niż Ziemia?

Wynik końcowy

Obliczenia

Dodawanie prędkości. Odejmowanie prędkości. Względność prędkości

Jeden układ - to płynąca woda (traktujemy ją jako "nieruchomą") - względem niej podajemy prędkość łódki względem wody "stojącej").

Drugi układ - układ związany z brzegiem. Względem brzegu podajemy prędkość wody (prędkość nurtu rzeki).

Efektywna prędkość łódki względem brzegu uwzględnia obie prędkości.

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

rozpad alfa rozpad beta minus
rozpad beta plus rozpad gamma

Przykłady różnych rozpadów promieniotwórczych

ATOM, Mechanika, OPTYKA,      grawitacja, Elektrostatyka,      MagnetyzmPrąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika, Elektromagnetyzm, Rzuty,  

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii
Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

 • Fizyka potrzebna
 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
 • Wartość siły Ziemia-Księżyc
 • Grawitacja
 • Oporność zastępcza układu oporników
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy
 • Optyka - okulary
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa

  Spisy rozwiązanych zadań

  Kilka linków z historii

  Na luzie

  Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie