350. Atom - spis stron
2020-09-12 17:10

Strona główna na komputer

350. Atom - spis stron

Spis prac - Całkowita energia atomu (elektronu w atomie wodoru), przejścia energetyczne, emisja fal, częstotliwości i długości fal

Model atomu zaproponowany przez Nielsa Bohra był ogromnym skokiem w nauce o atomie. Został on wyparty przez model przewidziany przez mechanikę kwantową, ale umożliwił rozwój nauki o atomie

Dzięki modelowi Bohra zrozumiałe okazały się zależności obserwowane w świeceniu atomów wodoru. Wyjaśniona została w ten sposób zależność zaproponowana przez Balmera

Rozwój nauki o atomie, rozwój mechaniki kwantowej, umożliwił rozwój fizyki ciała stałego. Praktyczne zastosowanie fizyki ciała stałego umożliwiło rozwój elektroniki, informatyki, telekomunikacji, elektronicznych przetworników obrazu, dźwięku.

W każdym telefonie komórkowym, komputerze, aparacie cyfrowym jest zawarta ogromna wiedza z zakresu fizyki kwantowej, fizyki atomu i fizyki ciała stałego oraz fizyki ciekłych kryształów.

72. Model atomu wodoru według Nielsa Bohra

Zadanie

Energia ta ma wartość odpowiednio dla stanu podstawowego n = 1 i dla stanu wzbudzonego o n = 4. Możliwe są przejścia ze stanu n = 4 bezpośrednio do stanu podstawowego n = 1 i poprzez stany pośrednie n = 3, n = 2.

Więcej

65. Poziomy energetyczne w atomie wodoru

Zadanie

Całkowita energia elektronu (układu ładunków proton-elektron) wyrażona przez ładunki i odległość między nimi. Elektron krąży wokół protonu w stałej odległości.

Więcej

68. Model atomu Bohra - energia całkowita

Zadanie

Teraz można obliczyć częstotliwości emitowanych fal elektromagnetycznych lub odpowiednio ich długości

Więcej

69. Model atomu Bohra - emitowane fale

Zadanie

Przejścia na czwarty poziom energetyczny mają nazwę serii Bracketta
W serii Bracketta fale mają długość w zakresie od 1460 nm do 4070 nm
W serii Bracketta fale mają długość w zakresie podczerwieni.

Więcej

70. Model atomu Bohra - seria Bracketta

12. Nukleony i elektron

26. Atom - atomowa budowa materii

27. Atom wodoru Bohra

Zadanie

Jaka jest wielkość atomów?
Rozmiary atomu cyrkonu
Rozmiary atomu tytanu
Rozmiary atomu arsenu i germanu

28. Rozmiary atomów

31. Zjawisko Comptona

35. Magnetyczne właściwości substancji

38. Jądro atomowe

51. Atom i jądro atomowe

Podstawowe wzory teorii Bohra

- promień atomu czyli promień orbity elektronu;

- prędkość elektronu;

- wartość całkowitej energii.

Więcej

64. Model atomu wodoru według N. Bohra - obliczenia

116. Fizyka atomowa

189. Atom i jądro atomowe

196. Co się dzieje z masą atomu, gdy on wysyła promnieniowanie?

312. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki

Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?