Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

350. Atom - spis stron

Spis prac - Całkowita energia atomu (elektronu w atomie wodoru), przejścia energetyczne, emisja fal, częstotliwości i długości falModel atomu zaproponowany przez Nielsa Bohra był ogromnym skokiem w nauce o atomie. Został on wyparty przez model przewidziany przez mechanikę kwantową, ale umożliwił rozwój nauki o atomie.

Dzięki modelowi Bohra zrozumiałe okazały się zależności obserwowane w świeceniu atomów wodoru. Wyjaśniona została w ten sposób zależność zaproponowana przez Balmera.

Rozwój nauki o atomie, rozwój mechaniki kwantowej, umożliwił rozwój fizyki ciała stałego. Praktyczne zastosowanie fizyki ciała stałego umożliwiło rozwój elektroniki, informatyki, telekomunikacji, elektronicznych przetworników obrazu, dźwięku.

W każdym telefonie komórkowym, komputerze, aparacie cyfrowym jest zawarta ogromna wiedza z zakresu fizyki kwantowej, fizyki atomu i fizyki ciała stałego oraz fizyki ciekłych kryształów.

72. Model atomu wodoru według Nielsa Bohra

Zadanie


Energia ta ma wartość odpowiednio dla stanu podstawowego n = 1 i dla stanu wzbudzonego o n = 4. Możliwe są przejścia ze stanu n = 4 bezpośrednio do stanu podstawowego n = 1 i poprzez stany pośrednie n = 3, n = 2.
Więcej
65. Poziomy energetyczne w atomie wodoru

Zadanie


Całkowita energia elektronu (układu ładunków proton-elektron) wyrażona przez ładunki i odległość między nimi. Elektron krąży wokół protonu w stałej odległości.

Więcej
68. Model atomu Bohra - energia całkowita

ZadanieTeraz można obliczyć częstotliwości emitowanych fal elektromagnetycznych lub odpowiednio ich długości.

Więcej
69. Model atomu Bohra - emitowane fale

Zadanie


Przejścia na czwarty poziom energetyczny mają nazwę serii Bracketta
W serii Bracketta fale mają długość w zakresie od 1460 nm do 4070 nm
W serii Bracketta fale mają długość w zakresie podczerwieni.

Więcej
70. Model atomu Bohra - seria Bracketta

12. Nukleony i elektron

26. Atom - atomowa budowa materii

27. Atom wodoru Bohra

Zadanie


Jaka jest wielkość atomów?
Rozmiary atomu cyrkonu
Rozmiary atomu tytanu
Rozmiary atomu arsenu i germanu

28. Rozmiary atomów

31. Zjawisko Comptona

35. Magnetyczne właściwości substancji

38. Jądro atomowe

51. Atom i jądro atomowe

Podstawowe wzory teorii Bohra

- promień atomu czyli promień orbity elektronu;

- prędkość elektronu;

- wartość całkowitej energii.

Więcej
64. Model atomu wodoru według N. Bohra - obliczenia

116. Fizyka atomowa

189. Atom i jądro atomowe

196. Co się dzieje z masą atomu, gdy on wysyła promnieniowanie?

312. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.

Kto Jeszcze Chce Mieć Zyskowną Stronę WWW?


Czy masz stronę WWW na której chciałbyś zarobić? Biznes dla którego Internet mógłby być dodatkowym źródłem dochodu? A może chcesz mieć dochodowy biznes stricte internetowy?

Abonament CzasNaE-Biznes

Jeśli wydałeś jakiekolwiek pieniądze na swój
serwis WWW to powinieneś te pieniądze odzyskać...
z górką lub górą.

Kto Jeszcze Chce Mieć Zyskowną Stronę WWW?


Czy masz stronę WWW na której chciałbyś zarobić?
Biznes dla którego Internet mógłby być dodatkowym
źródłem dochodu? A może chcesz mieć dochodowy
biznes stricte internetowy?

Abonament CzasNaE-Biznes

Jeśli wydałeś jakiekolwiek pieniądze na swój serwis WWW to powinieneś te pieniądze odzyskać...
z górką lub górą.

350.15-2009.03.29Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt