Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

359. Zastosowanie równania Clapeyrona

Gaz rzeczywisty o masie m1 zajmuje w temperaturze T1 objętość V1.
Jaką temperaturę ma masa m2 tego samego gazu zajmująca objętość V2 pod tym samym ciśnieniem?

Termodynamika.
Gaz doskonały.

Przemiany gazowe.
Równanie stanu gazu doskonałego.

Równanie Clapeyrona.
Temperatura gazu.

Ciśnienie gazu.
Objętość gazu.

Stała gazowa.


Zadanie


Gaz rzeczywisty o masie m1 zajmuje w temperaturze T1 objętość V1.

Jaką temperaturę ma masa m2 tego samego gazu zajmująca objętość V2 pod tym samym ciśnieniem?

RozwiązanieDo rozwiązania zadania wykorzystamy prawa gazu doskonałego.

Oznacza to, że zakładamy niskie ciśnienie gazu i temperaturę wysoką w porównaniu z zerem bezwzględnym.

1. Wykorzystamy równanie Clapeyrona - równanie stanu gazu doskonałego.(56kB) Wykorzystamy równanie Clapeyrona - równanie stanu gazu doskonałego.

2. Zastosowanie równania stanu gazu doskonałego do obliczenia ilości gazu.


(67kB) 2. Zastosowanie równania stanu gazu doskonałego do obliczenia ilości gazu

Do obliczenia temperatury drugiej masy tego samego gazu wystarczy więc znać masy obu gazów i zajmowane przez nie objętości pod tym samym ciśnieniem oraz temperaturę pierwszego gazu.

Wykorzystujesz Internet do różnych celów. Zawsze więc ponosisz jakieś koszty materialne. Może nie bezpośrednio. Może to Twoi rodzice opłacają. Może to jest z podatków także Twoich rodziców.

Korzystasz może też z darmowych portali i witryn, by czymś się pochwalić. Za miejsce na tych portalach nie musisz płacić. Dlaczego więc istnieją i rozwijają się? Może jednak płacisz?

Zwróciłeś pewnie uwagę na ilość reklam na darmowych portalach. Tak, to również dzięki Tobie portale te zarabiają na swoje utrzymanie i rozwój.

A może masz tyle do powiedzenia, że to właśnie Tobie powinna przypaść część zarobków z reklam i nie tylko.

Jak się do tego zabrać? Może już zarabiasz, może niedługo zaczniesz zarabiać. Dlaczego więc nie spróbować w Internecie.

Nie ma znaczenia wiek, gimnazjalny czy licealny. W Internecie możesz już zarabiać. Od czego zacząć?

Jest świetny portal – Czas na e-Biznes. Naprawdę świetny. Przede wszystkim dlatego, że autorzy piszą tam zwykłym, zrozumiałym językiem. Ponadto piszą praktycy. Oni sami przerobili już to o czym piszą. Unikają jak ognia trudnych, o skomplikowanym języku, teorii.

Główny autor to Piotr Majewski. Jego teksty czytam z ogromną przyjemnością. A zaznaczam, że nie muszę czytać. Jestem na emeryturze. I chcę robić to co lubię. A właśnie lubię czytać (oczywiście nie tylko) Piotra Majewskiego (oczywiście nie tylko jego teksty).

Na początek polecam świetnie napisany, bardzo konkretny BEZPŁATNY kurs e-mailowy o WYSZUKIWARKACH.

We wstępie autor pisze
“W Kursie pokażę Ci:
co jest ważne dla polskich wyszukiwarek?
jak tworzony jest ranking?
jak uzyskać najwyższe pozycje w wyszukiwarkach?
co wyszukiwarki uznają za spam?
w których wyszukiwarkach warto się promować i dlaczego?
jak działa wyszukiwarka - dokładny opis?
dlaczego, dlaczego, dlaczego? “
Dlaczego akurat ten kurs Ci proponuję? Internet daje Ci szansę na wypróbowanie własnych sił i umiejętności, pomysłowości. To Twoje pierwsze porządne CV. Potem będziesz mógł napisać o tym w formalnym CV.
Myślę, że napisałeś już jakąś stronę WWW lub chcesz napisać. Książek, kursów i szkoleń z zakresu pisania czy tworzenia stron WWW jest mnóstwo. Wiele tam różnych technik i świetnych materiałów. Myślę, że jednak chcesz mięć tę stronę jak najszybciej i jak najszybciej znaleźć ją w wyszukiwarkach na wysokim miejscu.
Kurs, który Ci polecam jest wręcz doskonałym narzędziem do udoskonalenia swojej strony.
Wypełnij formularz.

tutaj wpisz imię
tutaj wpisz e-mail

Szanuję Twoją prywatność. Nie udostępnię nikomu Twojego adresu. W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej. Zestawy przykładów uwzględniające różne wartości masy ciał, prędkości ruchu po okręgu i promienia tego okręgu.

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

 2013-05-03Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt