361. Optyka geometryczna. Soczewki.
2021-01-10 20:20

Optyka geometryczna.
Soczewki.
Układy soczewek.
Zdolność skupiająca.
Równanie soczewki.
Dalekowidz.
Odległość dobrego widzenia.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Zadanie 361 - optyka geometryczna, soczewki cienkie

Wersja na telefon

Dalekowidz ma dobrze dobrane okulary korekcyjne o zdolności skupiającej D.
Oznacza to, że w okularach dobrze widzi (czyta) z odległości dobrego widzenia d (dla zdrowych oczu).

Z jakiej odległości x będzie dobrze widział tekst bez okularów?

Rozwiązanie

Zastosujemy wzór soczewki w dwóch przypadkach
czytanie w okularach;
czytanie bez okularów.

1. Wzór soczewkowy - równanie soczewki.

1.  Wzór soczewkowy - równanie soczewki

2. Wzór soczewkowy zmodyfikowany wykorzystujący bezpośrednio zdolność skupiającą soczewki D.

1.  Wzór soczewkowy - równanie soczewki

3. Obliczenie odległości dobrego widzenia bez okularów korekcyjnych.

1.  Wzór soczewkowy - równanie soczewki

1141. Wzory z fizyki - wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego<

dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęźnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia.

Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?