Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

365. Model atomu Bohra. Prędkość elektronu na orbicie.

Ruch elektronu wokół jądra odbywa się pod wpływem siły wzajemnego oddziaływania elektrycznego protonu i elektronu. Proton i elektron mają ładunki przeciwnych znaków więc przyciągają się. Wartość siły elektrycznej określa prawo Coulomba.

Do ruchu ciała po okręgu potrzebna jest siła dośrodkowa. W atomie wodoru źródłem siły dośrodkowej jest siła elektrycznego oddziaływania protonu i elektronu (siła Coulomba).

Model atomu Bohra.
Prędkość elektronu na orbicie.
Jądro atomu.
Proton.
Elektron.
Prawo Coulomba.
Ruch po okręgu.
Przyspieszenie dośrodkowe.
Siła dośrodkowa.
Rozmiar atomu.


1. Obliczenie prędkości elektronu na orbicie - obliczenie rozmiarów atomu.Model atomu Bohra wykorzystuje prawa fizyki klasycznej (ruch po okręgu) i wprowadza założenie, które nie mieści się w fizyce klasycznej.

Zakładamy, że atom wodoru (model Bohra) składa się z protonu i elektronu.

Proton i elektron mają ładunek o przeciwnych znakach ale o tej samej wartości (bezwzględnej).

Masa protonu jest przeszło 1800 razy większa niż masa elektronu.

Zakładamy dalej, że proton spoczywa, a porusza się elektron.

Zakładamy, że elektron obiega proton (jądro atomu wodoru) po orbicie kołowej o promieniu r mierzonym ze środka protonu.

Ruch elektronu wokół jądra odbywa się pod wpływem siły wzajemnego oddziaływania elektrycznego protonu i elektronu. Proton i elektron mają ładunki przeciwnych znaków więc przyciągają się. Wartość siły elektrycznej określa prawo Coulomba.

Do ruchu ciała po okręgu potrzebna jest siła dośrodkowa. W atomie wodoru źródłem siły dośrodkowej jest siła elektrycznego oddziaływania protonu i elektronu (siła Coulomba).

Jedno równanie nie pozwala na obliczenie dwóch wielkości - promienia orbity (rozmiarów atomu) i wartości prędkości elektronu na orbicie.

Niels Bohr zaproponował, by moment pędu elektronu był skwantowany. W ruchu ciała po okręgu moment pędu równy jest iloczynowi masy ciała, prędkości ciała i promienia orbity.

Niels Bohr założył, że moment pędu elektronu równy jest iloczynowi stałej Plancka h podzielonej przez 2 pi i liczby naturalnej większej od zera.

Moment pędu elektronu w atomie nie może być równy zero (elektron w atomie nie może spoczywać).

(60kB) 1. Obliczenie prędkości elektronu na orbicie - obliczenie rozmiarów atomu
Największą wartość prędkości ma elektron na pierwszej orbicie (najbliżej jądra). Na dalszych orbitach elektron ma prędkość mniejszą. Prędkość elektronu na n-tej orbicie jest n razy mniejsza niż prędkość na pierwszej orbicie.

Prędkość elektronu na pierwszej orbicie jest ogromna (w ziemskiej skali) bo około 2180 kilometrów na sekundę.


Model atomu zaproponowany przez Nielsa Bohra był ogromnym skokiem w nauce o atomie. Został on wyparty przez model przewidziany przez mechanikę kwantową, ale umożliwił rozwój nauki o atomie.

Dzięki modelowi Bohra zrozumiałe okazały się zależności obserwowane w świeceniu atomów wodoru. Wyjaśniona została w ten sposób zależność zaproponowana przez Balmera.

Rozwój nauki o atomie, rozwój mechaniki kwantowej, umożliwił rozwój fizyki ciała stałego. Praktyczne zastosowanie fizyki ciała stałego umożliwiło rozwój elektroniki, informatyki, telekomunikacji, elektronicznych przetworników obrazu, dźwięku.

W każdym telefonie komórkowym, komputerze, aparacie cyfrowym jest zawarta ogromna wiedza z zakresu fizyki kwantowej, fizyki atomu i fizyki ciała stałego oraz fizyki ciekłych kryształów.
A teraz coś praktycznego.

Praktyczne Rady Dla Tych, Którzy Chcą Mieć Zyskowne Strony WWW.Rozpoczęcie działalności na własny rachunek to zawsze ryzyko. Niezależnie od tego czy startujesz na własnych zasobach, czy musisz wziąć kredyt.

Oznacza to, że zawsze trzeba więc zabezpieczyć się. Zabezpieczyć się trzeba przed niepotrzebnym ryzykiem oraz ograniczyć skutki wkalkulowanego ryzyka.

Jednym ze środków ułatwiających zabezpieczenie się jest planowanie. Musi to być planowanie dotyczące konkretnego działania.

Podstawą do planowania jest opracowanie Biznes planu. Brzmi groźnie. Ale takie nie musi być.

Istnieją różne wzorce sporządzania Biznes planu. Istnieją też firmy wykonujące to na zlecenie.
Problem w tym, że wszelkie sensowne informacje będą pochodziły od Ciebie.

Inny problem polega na tym, że Biznes plan ma być dla Ciebie podstawą do planowania operacyjnego. Podstawą do rozliczania się z wykonania lub braku realizacji.

Dobrze więc jest wtedy, gdy Biznes plan znamy i czujemy. Potrafimy wtedy wykorzystać go w działaniu. Będzie czymś do czego można się zawsze odwoływać.

Świetnym wprowadzeniem w problematykę opracowywania Biznes planu jest DARMOWY KURS polecany przez Piotra Majewskiego.

Wypełnij formularz.

tutaj wpisz imię
tutaj wpisz e-mail

Szanuję Twoją prywatność. Nie udostępnię nikomu Twojego adresu. W każdej chwili będziesz mógł się wypisać.365.8-2009.03.29Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt