Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

Zadania z mechaniki – ruch prostoliniowy

Zadania z mechaniki – ruch prostoliniowy.
Obliczanie szybkości średniej.

Szybkość średnią obliczamy dzieląc drogę przez czas przebycia tej drogi.

vśr=s/t

Bierzemy przebytą przez ciało drogę s w określonym czasie t.

Droga może składać się z jednego lub więcej odcinków.

Jako czas bierzemy łączny czas potrzebny do przebycia całej drogi.

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

Zadanie 5


Zadanie 6

Zadanie 7

Zadanie 8

Zadanie 9

Zadanie 10


Zadanie 11

Zadanie 12

Zadanie 13

Zadanie 14

Zadanie 15


Zadanie 16

Zadanie 17

Zadanie 18

Zadanie 19

Zadanie 20

Zadanie 21

Zadanie 22

Zadanie 23

Zadanie 24

Zadanie 25

Zadanie 26

Zadanie 27

Zadanie 28

Zadanie 29

Zadanie 30

Zadanie 31


4002.3-2010.10.27Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt