Strona na telefon

442. Zastosowanie prawa powszechnego ciążenia

\

Zadanie

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:

Prawo powszechnej grawitacji pozwala obliczyć prędkość satelity poruszającego się wokół dowolnego ciała niebieskiego, np. wokół planetoidy, czyli obiektu znacznie mniejszego od planet.

Pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy.

Wykorzystane pojęcia i prawaZadanie

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:

Rozwiązanie – szkic

Wykorzystane wielkości i zależności (prawa)

. Pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy
Rozwiązanie zadania

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?