Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie

Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

442. Zastosowanie prawa powszechnego ciążenia

Zadanie

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:
 • promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi;

 • średnia gęstość planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości Ziemi;

 • pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa 7,9km/s.

Prawo powszechnej grawitacji pozwala obliczyć prędkość satelity poruszającego się wokół dowolnego ciała niebieskiego, np. wokół planetoidy, czyli obiektu znacznie mniejszego od planet.

Pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy.

Wykorzystane pojęcia i prawa


 • Prawo powszechnej grawitacji

 • Pierwsza prędkość kosmiczna

 • Ruch jednostajny po okręgu

 • Przyspieszenie dośrodkowe

 • Siła dośrodkowa.

 • Siła grawitacji

 • Gęstość ciała

 • Promień ciała

 • Objętość ciała

Zadanie

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:

 • promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi;

 • średnia gęstość planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości Ziemi;

 • pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa 7,9 km/s

Rozwiązanie – szkic

Wykorzystane wielkości i zależności (prawa)

. Pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy
 • Pierwsza prędkość kosmiczna dla ciała kulistego – pierwiastek kwadratowy z iloczynu stałej grawitacji i masy ciała podzielonego przez promień ciała.

 • Masa ciała to iloczyn gęstości ciała i objętości ciała.

 • Objętość kuli to iloczyn 4, liczby pi i sześcianu promienia podzielonego przez 3.

 • Gęstość ciała to iloraz masy ciała przez objętość ciała.

 • Kwadrat pierwszej prędkości kosmicznej dla Ziemi to iloczyn stałej grawitacji przez masę Ziemi podzielonego przez objętość Ziemi.

 • Przyspieszenie dośrodkowe w ruchu po okręgu, to iloraz kwadratu prędkości w ruchu po okręgu przez promień okręgu.

 • Źródłem siły dośrodkowej jest siła grawitacyjnego oddziaływania między planetą (ciałem obieganym) a ciałem obiegającym.

 • Prawo powszechnego ciążenia Newtona.

Rozwiązanie zadania

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-14Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt