443. Porównanie sił elektrostatycznych
2021-01-14 12:06

Strona na telefon

443. Co dzieje się z siłą elektrostatyczną przy zmianie odległości?

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Elektrostatyka. Prawo Coulomba.

Siła elektryczna - siła z jaką oddziałują ciała naładowane elektrycznie. Opisuje je prawo Coulomba.

Ładunek elektryczny - własność ciała, pojawiająca się w wyniku odpływu lub przypływu cząstek naładowanych.

Ładunek punktowy – ciało naładowane o znikomych rozmiarach.

Ładunek elementarny – najmniejszy ładunek elektryczny obserwowany w „zwykłych” warunkach.

Każdy ładunek elektryczny jest wielokrotnością ładunku elementarnego.

Najmniejszymi naładowanymi cząstkami materii (w „zwykłych” warunkach) są elektrony i protony.

Ładunek protonu jest równy ładunkowi elementarnemu.

Ładunek elektronu ma wartość ładunku elementarnego ale przeciwny „znak”.

Zadanie

Jak zmieni się wartość siły elektrycznego oddziaływania między dwoma ładunkami punktowymi, jeśli

odległość między nimi wzrośnie n1 razy

odległość między nimi zmaleje n2 razy

Oznaczenia

Elektrostatyka - oznaczenia

Porównanie sił, dla zwiększonej odległości.

Elektrostatyka - oznaczenia

Odległość rośnie 3 razy, to siła maleje 9 razy.

Odległość rośnie 10 razy, to siła maleje 100 razy.

Porównanie sił, dla zmniejszonej odległości.

Elektrostatyka - oznaczenia

Odległość maleje 4 razy, to siła rośnie 16 razy.

Odległość maleje 9 razy, to siłą rośnie 81 razy.

Wzory z fizyki = wzory potrzebne do rozwiązywania zadań

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

223. Energia potencjalna grawitacyjna w centralnym polu grawitacyjnym

7. Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

1130. Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

1074. Pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi. Z jaką prędkością porusza się sztuczny satelita Ziemi?

10. Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Rozwiązane zadania z kinematyki

Wielkości opisujące ruch ciała - przykłady obliczania - przemieszczenie ciała - wektor zmiany położenia ciała.

Obliczanie szybkości średniej ruchu ciała.

Pocisk o masie m grzęĽnie w desce po przebyciu odległości d. Przed uderzeniem w deskę pocisk poruszał się prostopadle do deski z prędkością v. Obliczyć siłę F działającą na pocisk w desce. Przyjąć odpowiednie założenia. Rozwiązanie

Dwa ciała o różnych masach poruszają się z takim samym przyspieszeniem. Ciało m2 ma masę 3 razy większą niż ciało m1. Siła działająca na ciało m2 jest równa 12 N. Jaka siła działa na ciało m1? Warunek - nie obliczać wartości przyspieszenia.

Zbiór zadań do matury i z matur Zbiór zadań z fizyki - egzamin maturalny - plik pdf

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?