443. Porównanie sił elektrostatycznych
2021-03-27

Strona na telefon

Elektrostatyka. Prawo Coulomba

Siła elektryczna – siłą z jaką oddziałują ciała naładowane elektrycznie. Opisuje je prawo Coulomba.

Ładunek elektryczny – własność ciała, pojawiająca się w wyniku odpływu lub przypływu cząstek naładowanych .

Ładunek punktowy – ciało naładowane o znikomych rozmiarach.

Ładunek elementarny – najmniejszy ładunek elektryczny obserwowany w „zwykłych” warunkach.

Każdy ładunek elektryczny jest wielokrotnością ładunku elementarnego.

Najmniejszymi naładowanymi cząstkami materii (w „zwykłych” warunkach) są elektrony i protony.

Ładunek protonu jest równy ładunkowi elementarnemu.

Ładunek elektronu ma wartość ładunku elementarnego ale przeciwny „znak”.

Zadanie

Jak zmieni się wartość siły elektrycznego oddziaływania między dwoma ładunkami punktowymi, jeśli

odległość między nimi wzrośnie n1 razy

odległość między nimi zmaleje n2 razy

Oznaczenia

Oznaczenia

Porównanie sił, dla zwiększonej odległości.

Porównanie sił, dla zwiększonej odległości

Odległość rośnie 3 razy, to siła maleje 9 razy.
Odległość rośnie 10 razy, to siła maleje 100 razy.

Porównanie sił, dla zmniejszonej odległości.

Porównanie sił, dla zmniejszonej odległości

Odległość maleje 4 razy, to siła rośnie 16 razy.
Odległość maleje 9 razy, to siłą rośnie 81 razy.