Strona na telefon

Obliczamy pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy

Pierwsza prędkość kosmiczna – jak ją obliczyć?

Czym jest pierwsza prędkość kosmiczna?
Prędkość jaką musi mieć ciało, by ciągle okrążać inne ciało tuż przy jego powierzchni, np. Ziemię.

Wykorzystywane dalej pojęcia

Prawo powszechnej grawitacji

Pierwsza prędkość kosmiczna

 • Planetoida

 • Planeta

 • Ziemia

 • Pierwszą prędkość kosmiczną obliczamy podobnie dla różnych obiektów kosmicznych

  Do obliczenia (wyprowadzenia wzoru) pierwszej prędkości kosmicznej wykorzystujemy

  Zadanie

  Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:

  Założenia

  Ziemia i planetoida mają kształt kulisty.

 • Ziemia i planetoida mają jednorodną budowę w funkcji odległości od środka.

 • Ciało, któremu nadajemy pierwszą prędkość kosmiczną porusza się tuż przy powierzchni planety lub planetoidy.

 • Pomijamy atmosferę - nie występują opory ruchu.

 • Oznaczenia wielkości dla planetoidy i Ziemi


  (43kB) grawitacja - pierwsza prędkość kosmiczna. Oznaczenia wielkości Rozwiązanie zadanie - satelita geostacjonarny

  Rozwiązanie

  Rozpoczynamy wyprowadzanie wzoru

  (38kB) Grawitacja - pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy - wyprowadzanie wzoru.

  Rozwiązanie – dokończenie

  Kończymy wyprowadzanie wzoru

  (32kB) Grawitacja - pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy - wyprowadzenie wzoru

  Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
  9000. Spis zadań z mechaniki

  Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

  Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

  Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

  Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

  Przykłady obliczania siły dośrodkowej

  Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

  Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

  Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

  Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

  Pierwsza prędkość kosmiczna

  Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  Fizyka potrzebna

  Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

 • Wartość siły Ziemia-Księżyc
 • Grawitacja
 • Oporność zastępcza układu oporników
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy
 • Optyka - okulary
 • Hydrostatyka
 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne

    Strona główna    Ruch ciał    Siły i ich skutki    Energia i praca    Prąd elektryczny    Atom i jądro atomowe  ATOM, Mechanika, OPTYKA, grawitacja, Elektrostatyka, Magnetyzm, Prąd elektryczny, Energia, Szybkość ruchu, Kinematyka, RUCH PO OKRĘGU, Dynamika, Elektromagnetyzm, Rzuty,

  Pomoc z matematyki

  Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


  Pomoc z historii

  Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?