Strona główna    Ruch ciał     Siły i ich skutki    Energia i praca    Prąd elektryczny    Atom i jądro atomowe 
,

Co wpisać do wyszukiwarki?
fizyka, zadania, zadanie, fizyki, rozwiązania, zachowania, pędu, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Obliczamy pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy


Pierwsza prędkość kosmiczna – jak ją obliczyć?

Czym jest pierwsza prędkość kosmiczna?
Prędkość jaką musi mieć ciało, by ciągle okrążać inne ciało tuż przy jego powierzchni, np. Ziemię.

Wykorzystywane dalej pojęcia


 • Prawo powszechnej grawitacji

 • Pierwsza prędkość kosmiczna

 • Planetoida

 • Planeta

 • Ziemia

Pierwszą prędkość kosmiczną obliczamy podobnie dla różnych obiektów kosmicznych
 • gwiazd;

 • planet;

 • księżyców;

 • planetoidy.

Do obliczenia (wyprowadzenia wzoru) pierwszej prędkości kosmicznej wykorzystujemy
 • prawo powszechnej grawitacji Newtona

 • prawa opisujące ruch po okręgu

Zadanie

Obliczyć pierwszą prędkość kosmiczną dla planetoidy wiedząc, że:

 • promień planetoidy jest k1 razy mniejszy niż promień Ziemi;

 • średnia gęstość planetoidy jest k2 razy większa od średniej gęstości Ziemi;

 • pierwsza prędkość kosmiczna dla Ziemi jest równa 7,9 km/s.

Założenia

 • Ziemia i planetoida mają kształt kulisty.

 • Ziemia i planetoida mają jednorodną budowę w funkcji odległości od środka.

 • Ciało, któremu nadajemy pierwszą prędkość kosmiczną porusza się tuż przy powierzchni planety lub planetoidy.

 • Pomijamy atmosferę - nie występują opory ruchu.

Oznaczenia wielkości dla planetoidy i Ziemi


 • Pierwsza prędkość kosmiczna.

 • Promień kuli

 • Gęstość ciała.

 • Objętość ciała.

 • Masa ciała.
(43kB) grawitacja - pierwsza prędkość kosmiczna. Oznaczenia wielkości Rozwiązanie zadanie - satelita geostacjonarny

Rozwiązanie

Rozpoczynamy wyprowadzanie wzoru

(38kB) Grawitacja - pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy - wyprowadzanie wzoru.

Rozwiązanie – dokończenie

Kończymy wyprowadzanie wzoru

(32kB) Grawitacja - pierwsza prędkość kosmiczna dla planetoidy - wyprowadzenie wzoru

Więcej zadań z mechaniki (ruch, siły, energia, praca, tarcie) patrz
9000. Spis zadań z mechaniki

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-13Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt