Każdy chce umieć, nie każdy chce się uczyć
  Strona główna    Ruch    Siły    Energia    Prąd   Atom 

Bez znajomości fizyki można dobrze życ, ale co tracimy?

Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka
Uczeń, jak każdy człowiek, chce umieć coś zrobić samodzielnie
Spisy zadań

Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)

447. Jaka zależność opisuje pierwszą prędkość kosmiczną?

Zadanie 1

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

Zadanie 2

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie Ziemi i promieniu p razy większym niż Ziemia?

Zadanie 3


Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p razy większym niż promień Ziemi?
Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F. Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

ATOM, Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,     Prawo powszechnej grawitacji.

Pierwsza prędkość kosmiczna dla ciała niebieskiego.

Zasady dynamiki.

Ruch jednostajny po okręgu.


Prawo powszechnej grawitacji możemy wykorzystać do obliczenia pierwszej prędkości kosmicznej dla planety lub innego ciała niebieskiego.

Zakładamy, w pierwszym przybliżeniu, ruch satelity po orbicie kołowej – ruch jednostajny po okręgu.

Pierwsza prędkość kosmiczna to prędkość potrzebna do tego by ciało okrążało stale planetę (bez istnienia oporów ruch) tuż przy jej powierzchni.

W ruchu jednostajnym po okręgu stałe zmienia się kierunek prędkości a wartość prędkości jest stała.

Zmiana kierunku prędkości w ruchu po okręgu wynika z istnienia przyspieszenia dośrodkowego.

Przyspieszenie dośrodkowe ma swoje źródło w sile grawitacyjnego oddziaływania planety na satelitę.

Do obliczenia pierwszej prędkości kosmicznej zakładamy:

  • ruch jednostajny po orbicie kołowej (ruch po okręgu) o promieniu równym promieniowi planety;
  • przyspieszenie dośrodkowe jest ilorazem kwadratu prędkości w ruchu po okręgu przez promień okręgu;

  • źródłem przyspieszenia dośrodkowego w ruchu satelity jest siła grawitacji;

  • wartość przyspieszenia pochodzącego od planety równa jest natężeniu pola grawitacyjnego w odległości równej promieniowi orbity.

Wynik końcowy – wzór na pierwszą prędkość kosmiczną.

(23kB) wzór na pierwszą prędkość kosmiczną

Zadanie

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma
niezrównoważona siła o stałej wartości F.

Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Przykład obliczania przyspieszenia ruchu

Zadanie 1

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

Rozwiązanie – zadanie 1

(11kB)  pierwsza prędkość kosmiczna dla planety

Zadanie 2

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie Ziemi i promieniu p razy większym niż Ziemia?

Rozwiązanie zadania 2

(12kB)  pierwsza prędkość kosmiczna dla planety

Zadanie 3

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p razy większym niż promień Ziemi?

Rozwiązanie zadania 3

(12kB)  pierwsza prędkość kosmiczna dla planety Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F. Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Budowa atomu - Ile jest elektronów, nukleonów, protonów w atomie konkretnego pierwiastka?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

  2013-04-13Co wpisać do wyszukiwarki?
zachowanie, pęd, energia, fotoelektryczne, atom, kinematyka, mechanika, dynamika, elektromagnetyzm, optyka, termodynamika, elektryczność

Twoja wyszukiwarka

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?


kontakt