447. Jaka zależność opisuje pierwszą prędkość kosmiczną?

Zadanie 1

Wersja na telefon

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

Rozwiązanie – zadanie 1

(11kB) pierwsza prędkość kosmiczna dla planety

Zadanie 2

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie Ziemi i promieniu p razy większym niż Ziemia?

Rozwiązanie zadania 2

(12kB) pierwsza prędkość kosmiczna dla planety

Zadanie 3

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p razy większym niż promień Ziemi?

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F. Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Prawo powszechnej grawitacji.

Pierwsza prędkość kosmiczna dla ciała niebieskiego.

Zasady dynamiki.

Ruch jednostajny po okręgu.

Prawo powszechnej grawitacji możemy wykorzystać do obliczenia pierwszej prędkości kosmicznej dla planety lub innego ciała niebieskiego.

Zakładamy, w pierwszym przybliżeniu, ruch satelity po orbicie kołowej – ruch jednostajny po okręgu.

Pierwsza prędkość kosmiczna to prędkość potrzebna do tego by ciało okrążało stale planetę (bez istnienia oporów ruch) tuż przy jej powierzchni.

W ruchu jednostajnym po okręgu stałe zmienia się kierunek prędkości a wartość prędkości jest stała.

Zmiana kierunku prędkości w ruchu po okręgu wynika z istnienia przyspieszenia dośrodkowego.

Przyspieszenie dośrodkowe ma swoje źródło w sile grawitacyjnego oddziaływania planety na satelitę.

Do obliczenia pierwszej prędkości kosmicznej zakładamy:

Wynik końcowy – wzór na pierwszą prędkość kosmiczną.

(23kB) wzór na pierwszą prędkość kosmiczną

Zadanie

Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma
niezrównoważona siła o stałej wartości F.

Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Przykład obliczania przyspieszenia ruchu

Zadanie 1

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o rozmiarach Ziemi i masie k razy większej niż Ziemia?

Rozwiązanie – zadanie 1

(11kB) pierwsza prędkość kosmiczna dla planety

Zadanie 2

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie Ziemi i promieniu p razy większym niż Ziemia?

Rozwiązanie zadania 2

(12kB) pierwsza prędkość kosmiczna dla planety

Zadanie 3

Jaką wartość ma pierwsza prędkość kosmiczna dla planety o masie k razy większej niż Ziemia i promieniu p razy większym niż promień Ziemi?


Rozwiązanie zadania 3

(12kB) pierwsza prędkość kosmiczna dla planety Na ciało o masie m spoczywające na poziomym torze zaczyna w pewnej chwili działać pozioma niezrównoważona siła o stałej wartości F. Jaką drogę s przebędzie ciało w ciągu czasu t działania siły?

Praca mechaniczna stałej siły - przykłady obliczeń.

Energia mechaniczna ciała - przykłady wykorzystania zasady zachowania

Energia kinetyczna ciała - przykłady obliczeń

Przykłady obliczania siły dośrodkowej

Satelita geostacjonarny - jakie warunki musi spełniać satelita, by był stale nad tym samym punktem Ziemi?

Energia potencjalna grawitacyjna w jednorodnym polu grawitacyjnym

Obliczenie masy Słońca Jak zmierzyć masę Słońca? Jakie dane są do tego potrzebne?

Przemiana adiabatyczna gazu doskonałego

Pierwsza prędkość kosmiczna

Obliczenie granicznej długości fali świetlnej wywołującej zjawisko fotoelektryczne w cezie.

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?

 • Fizyka potrzebna
 • Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
 • Wartość siły Ziemia-Księżyc
 • Grawitacja
 • Oporność zastępcza układu oporników
 • Względność prędkości
 • Siła elektrodynamiczna.
 • Mechanika - spis zadań
 • Optyka - spis
 • Termodynamika - spis
 • Elektromagnetyzm - spis
 • Drgania - spis
 • Fizyka - ogólnie
 • Atom - spis
 • Kinematyka - ruch po okręgu
 • Elektrostatyka
 • Magnetyzm - spis
 • Prąd elektryczny
 • Optyka geometryczna - spis
 • Siła Lorentza
 • Ruch z tarciem
 • Szybkość średnia
 • Soczewka cienka
 • Gaz doskonały – spis rozwiązanych zadań
 • Zjawisko fotoelektryczne - spis zadań
 • Słownik
 • Powiększenie mikroskopu
 • Powiększenie lupy
 • Optyka - okulary
 • Hydrostatyka
 • Siła dośrodkowa
 • ognisko soczewki
 • 1074_slownik_g
 • 1074_slownik_s
 • 1074_slownik_l

  Spisy rozwiązanych zadań

  Kilka linków z historii

  Starożytny Rzym

 • Ancient Rome - po angielsku
 • Starożytny Egipt
 • Starożytna Grecja
 • Ancient Greece - po angielsku
 • Dziedzictwo kulturowe Spisy zadań

  Rozwiązane zadania z fizyki szkolnej - gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (licea i technika)  ATOM, Mechanika,      OPTYKA,      grawitacja,    Elektrostatyka,      Magnetyzm,    Prąd elektryczny,       Energia,    Szybkość ruchu,    Kinematyka,         RUCH PO OKRĘGU,    Dynamika,       Elektromagnetyzm,     Rzuty,