Strona na telefon

451. Plazma jako szczególny, ale zwykły stan materii

Ile potrzeba energii do zjonizowania 1 mola atomów wodoru?

Jakich pojęć będziemy dalej używać?

Plazma,

gaz,

atom, proton, elektron,

żywność, technika,

proces,

technologia, konsument,

zakład, energia,

wodór


Plazma - coś niezwykłego, czy normalnego?


Ile potrzeba energii do zjonizowania 1 mola atomów wodoru?

Obliczymy energię jonizującą wodór bez uwzględniania strat.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej dostrzegł fizykę!


Wprowadza dopłaty do studiów technicznych.

Nie ma studiów technicznych bez fizyki i matematyki.


Produkcja żywności oprócz wiedzy dotyczącej samej technologii wymaga wiedzy i umiejętności technicznych.
Nie będzie szynki bajońskiej bez linii technologicznej i obsługi inżynierów mechaników oraz elektryków, elektroników.

Podobnie steki wołowe wymagają przygotowania, zapakowania, utrzymania w odpowiednich warunkach i transportu.

Każdy z tych procesów opiera się na skomplikowanych urządzeniach technicznych. Urządzenia te mają określone warunki eksploatacji i wymagania dotyczące energii. Bez wiedzy i umiejętności technicznych opierających się na prawach przyrody nie ma i nie będzie sprawnej logistyki.

Nowoczesne produkty żywnościowe są szczelnie zapakowane i przygotowane do długiego przechowywania. Jak trudne są procesy technologiczne to możemy sobie tylko wyobrazić.

Jak mogą być one sprawne i bezpieczne dla życia i zdrowia konsumentów bez wiedzy i umiejętności badania świata przyrody i techniki? Jak wyobrazić sobie funkcjonowanie zakładów produkujących żywność, transportujących ją i handlujących nią bez odpowiedniej wiedzy o ich własnościach?


Jednym z ważnych stanów materii jest plazma.

Plazmą nazywamy zjonizowany prawie całkowicie lub całkowicie „gaz”.

Najprostszym całkowicie zjonizowanym gazem jest plazma złożona z protonów i swobodnych elektronów.


Makroskopowa objętość plazmy ma całkowity ładunek równy zero – ładunki protonów i swobodnych elektronów równoważą się (jest ich tyle samo).

zadanie


Jak dużą energię wewnętrzną ma taki gaz?

Jak wysoką temperaturę musi mieć taka plazma?

Pewne wyobrażenie o energii wewnętrznej małej ilości plazmy może dać umieszczone niżej zadanie.

Zadanie


Ile potrzeba energii do zjonizowania 1 mola atomów wodoru?

Skoro mowa o atomach, to będziemy dalej przyjmować, że dysponujemy 1 molem wodoru atomowego.

Oznacza to masę około 1 grama (0,001 kg) wodoru atomowego.

Rozwiązanie(38kB) Energia potrzebna do zjonizowania jednego mola wodoru atomowego


Tyle trzeba dla zjonizowania 1 grama wodoru atomowego.

Zakładamy, że energia dostarczona do wodoru zużyta została na oderwanie elektronów od protonów. Pomijamy energię potrzebną do uzyskania odpowiedniej temperatury plazmy (utrzymania w ruchu protonów).

Mol wodoru atomowego ma masę około 1 grama. W warunkach normalnych zajmuje objętość 0,0224 metra sześciennego (22,4 litra).

Wyobraźmy sobie, że do procesu tego zużyliśmy energię elektryczną przy wydajności 100 procentowej - bez strat.

Ile kosztuje energia elektryczna? Od czego zależy nasza zapłata za „zużytą” energię elektryczną?
Można znaleźć na stronie

Ile kosztuje energia elektryczna?

Ostateczna cena energii elektrycznej zależy od wielu czynników. Do zadania przyjmiemy ceny energii elektrycznej dla konsumentów indywidualnych.

Przyjmiemy dalej cenę 0,3901 zł za 1 kWh „zużytej” energii elektrycznej.

Kwota otrzymana w zadaniu opiera się o założenie 100 procentowej wydajności – bez strat energii i bez konieczności zasilania urządzeń pomocniczych.

Do obliczenia objętości jednego mola wodoru atomowego w warunkach normalnych zastosowaliśmy równanie Clapeyrona - równanie stanu gazu doskonałego.

(8kB) równanie Clapeyrona - równanie stanu gazu doskonałego


Masz może ochotę na ciasteczka zbożowe? Po intelektualnym wysiłku na pewno dobrze zrobią. Jak wyprodukować je, zapakować, bezpiecznie przechować bez urządzeń technicznych?

Jak skonstruować te urządzenia, eksploatować je i naprawiać bez wiedzy i umiejętności technicznych?
Jak można mieć wiedzę techniczną, umiejętności techniczne bez wiedzy o świecie materialnym?

Jak można mówić o umiejętnościach technicznych bez zrozumienia praw przyrody, praw fizyki, praw chemii, praw biologii i innych praw dotyczących świata przyrodniczego?

Który producent świadomie odrzuca wiedzę fizyczną, chemiczną, techniczna, biologiczną?

Pomoc z matematyki

Rozwiązane zadania i przykłady z matematyki


Pomoc z historii

Co było powodem olbrzymiego rozkwitu Grecji?