452_Atom - spis prac
2021-04-17

Strona główna na telefon

452_Spis prac dotyczących atomu.

Nowa wersja strony

27. Atom wodoru Bohra

Atom wodoru Bohra.
Podstawowe równania ruchu elektronu w atomie wodoru.
Wartość prędkości musi przyjmować wartości dyskretne, skwantowane.

27. Atom wodoru Bohra

26. Atom - atomowa budowa materii

Atom - atomowa budowa materii, atom wodoru według Nielsa Bohra. Trudności w sformułowaniu modelu i trudności wynikające z modelu Bohra.

26. Atom - atomowa budowa materii

189. Atom i jądro atomowe - krótko, jak tylko można

Każdy atom zawiera w swojej centralnej części dodatnio naładowane jądro.

Kolejny po wodorze atom helu ma jądro o ładunku 2 razy większym.

189. Atom i jądro atomowe - krótko, jak tylko można

350. Atom - spis stron

Atom - spis stron. Budowa atomu. Rozmiary atomu. Model atomu Bohra. Promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane przez atom

350. Atom - spis stron

65. Atom wodoru według Bohra

Model atomu wodoru Nielsa Bohra poziomy energetyczne.

65. Atom wodoru według Bohra

72. Model atomu wodoru według Nielsa Bohra

Długości fal emitowanych przez atom wodoru w serii Bracketta. Atom wodoru - seria Bracketta

72. Model atomu wodoru według Nielsa Bohra

431. Model atomu wodoru według Bohra. Energia przejścia.

Model atomu wodoru według Bohra. Energia przejścia. Energia emitowana przez atom. Energia pochłaniana przez atom. Energia kwantu. Energia fotonu.

431. Model atomu wodoru według Bohra. Energia przejścia.

51. Atom i jądro atomowe

Atom i jądro atomowe. Na każdy atom lub cząsteczkę przypada objętość w przybliżeniu równa objętości pojedynczego obiektu.

51. Atom i jądro atomowe

430. Atom wodoru Bohra. Energia elektronu na orbicie.

Model atomu wodoru. Orbity elektronu. Energia elektronu na różnych orbitach.

430. Atom wodoru Bohra. Energia elektronu na orbicie.

38. Jądro atomowe

każdy atom zawiera w swojej centralnej części dodatnio naładowane jądro. Najprostszym atomem jest atom wodoru – składa się on z jednego protonu i jednego elektronu.

38. Jądro atomowe

74. Seria Bracketta atomu wodoru

fizyka, zadania, rozwiązania, kinematyka, dynamika, optyka, termodynamika, elektryczność, magnetyzm, fale, drgania, atom, jądro, promieniowanie, energia,

74. Seria Bracketta atomu wodoru

28. Rozmiary atomów

przylegają ściśle do siebie - nie uwzględniamy kształtu atomów - każdy atom zajmuje identyczny "sześcianik" - pomijamy wszelkie ruchy (drgania atomów)

28. Rozmiary atomów

213. Prąd elektryczny czyli uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

Jonem ujemnym nazywamy atom lub grupę atomów, które przyłączyły co najmniej jeden elektron. Przykładem jonu ujemnego jest OH- - jon wodorotlenowy.

213. Prąd elektryczny czyli uporządkowany ruch ładunków elektrycznych

306. Dlaczego w gazie jest luĽno?

Atom wodoru ma promień równy około 5,3 razy 10 do potęgi -11 metra,
Przy założeniu, że cząsteczka wodoru ma promień dwa razy większy niż atom wodoru

306. Dlaczego w gazie jest luĽno?

367. Energia elektronu w atomie wodoru.

Zakładamy, że atom wodoru (model Bohra) składa się z protonu i elektronu. Nie istnieje atom, w którym elektron spoczywa. Całkowita energia elektronu w atomie wodoru.

367. Energia elektronu w atomie wodoru.

369. Model atomu Bohra. Promień orbity elektronu.

Zakładamy, że atom wodoru (model Bohra) składa się z protonu i elektronu. Proton i elektron mają ładunek o przeciwnych znakach ale o tej samej wartości ...

369. Model atomu Bohra. Promień orbity elektronu.

214. Prąd elektryczny

Jonem dodatnim nazywamy atom lub cząsteczkę pozbawioną co najmniej jednego elektronu. ...
Jonem ujemnym nazywamy atom lub grupę atomów, które przyłączyły co ...

214. Prąd elektryczny

69. Model atomu Bohra - emitowane fale

Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny. ... Obliczamy długości emitowanych przez atom wodoru fal ...

69. Model atomu Bohra - emitowane fale

12. Nukleony i elektron

Każdy atom zbudowany jest z jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów. ...
Na zewnątrz atom wykazuje ładunek zero - ładunki protonów i elektronów ...

12. Nukleony i elektron

296. Elektrostatyka. Prawo Coulomba.

Najprostszym atomem jest atom wodoru. Składa się on z protonu (jądra) i elektronu.
Elektron obiega proton po zamkniętej orbicie. ...

31. Zjawisko Comptona

Promieniowanie rentgenowskie o nieznanej długości pada na lekki atom i ulega rozproszeniu pod znanym kątem i dalej rozchodzi się jako promieniowanie o ...

31. Zjawisko Comptona

68. Model atomu Bohra - energia całkowita

Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny.
Wartości ładunków są takie same. ...

68. Model atomu Bohra - energia całkowita

116. Fizyka atomowa

Fizyka atomowa, atom, model atomu. Model atomu Bohra. Dwoista natura materii i fal elektromagnetycznych.

116. Fizyka atomowa

366. Obliczenie promienia orbity elektronu w atomie wodoru ...

Zakładamy, że atom wodoru (model Bohra) składa się z protonu i elektronu. ... Nie istnieje atom, w którym elektron spoczywa. (85kB) 1. ...

366. Obliczenie promienia orbity elektronu w atomie wodoru ...

352. Seria Balmera promieniowania elektromagnetycznego atomu ...

Promieniowanie pochłaniane lub emitowane przez atom wodoru. ...
Atom wodoru emituje światło tylko o określonych długościach (częstotliwościach). ...

352. Seria Balmera promieniowania elektromagnetycznego atomu ...

196. Co się dzieje z masą atomu?

Atom, który uległ wzbudzeniu, czyli pochłonął energię, zwiększył swoją masę. ...
Atom jonizuje się, traci elektron, gdy dostarczona zostanie energią ...

196. Co się dzieje z masą atomu?

69. Model atomu Bohra - emitowane fale

Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny. ...
Obliczamy długości emitowanych przez atom wodoru fal ...

69. Model atomu Bohra - emitowane fale

12. Nukleony i elektron

Każdy atom zbudowany jest z jądra atomowego i krążących wokół niego elektronów. ... Na zewnątrz atom wykazuje ładunek zero - ładunki protonów i elektronów ...

12. Nukleony i elektron

296. Elektrostatyka. Prawo Coulomba.

Najprostszym atomem jest atom wodoru. Składa się on z protonu (jądra) i elektronu. Elektron obiega proton po zamkniętej orbicie. ...

296. Elektrostatyka. Prawo Coulomba.

31. Zjawisko Comptona

Promieniowanie rentgenowskie o nieznanej długości pada na lekki atom i ulega rozproszeniu pod znanym kątem i dalej rozchodzi się jako promieniowanie o ...

31. Zjawisko Comptona

68. Model atomu Bohra - energia całkowita

Atom wodoru składa się z protonu (jądra) i elektronu. Proton ma ładunek dodatni, elektron - ujemny. Wartości ładunków są takie same. ...

68. Model atomu Bohra - energia całkowita

116. Fizyka atomowa

Fizyka atomowa, atom, model atomu. Model atomu Bohra. Dwoista natura materii i fal elektromagnetycznych.

116. Fizyka atomowa